31.07.2015 -  КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2015 Г. [Прочети повече...]
31.07.2015 - Областните ръководства от Северен централен район с предложение за финансиране на ремонти по третокласната пътна мрежа [Прочети повече...]
29.07.2015 - Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще подпише Меморандум за изпълнение на Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България" [Прочети повече...]
29.07.2015 - 5 милиона лева се осигуряват за държавните културни институти [Прочети повече...]
29.07.2015 -  Кабинетът се запозна с докладa за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2014 г. [Прочети повече...]
29.07.2015 - Промени в Закона за социално подпомагане целят подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги [Прочети повече...]
29.07.2015 - Правителството одобри проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 [Прочети повече...]
27.07.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юли 2015 г. [Прочети повече...]
22.07.2015 - Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки [Прочети повече...]
22.07.2015 - Нов усъвършенстван модел за финансиране на сценичните изкуства  [Прочети повече...]
22.07.2015 - Нови 3 302 745 лв. за оптимизация на училищната мрежа в страната [Прочети повече...]
21.07.2015 -  Русенският университет се представи пред областната и общинските власти от Силистра и региона [Прочети повече...]
20.07.2015 -  Одобрена е програмата на XI Национален събор на българското народно творчество - Копривщица 2015 [Прочети повече...]
20.07.2015 - В страната ще се изграждат нови или модернизират сегашните спешни центрове с 85 млн. евро по ОП "Региони в растеж" [Прочети повече...]
17.07.2015 - Поздравление от областния управител на Силистра за празника Рамазан байрам [Прочети повече...]
17.07.2015 - "Животопис за Апостола" - възпоменателно събитие в Силистра пред паметника на Васил Левски [Прочети повече...]
16.07.2015 - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 [Прочети повече...]
15.07.2015 - За ратификация е предложена новата българо-румънска спогодба за избягване на двойното данъчно облагане [Прочети повече...]
15.07.2015 - МЗХ и областните дирекции „Земеделие” поемат функциите на Контролно-техническата инспекция [Прочети повече...]
15.07.2015 -  Семинар за развитие на земеделските култури и ТГС [Прочети повече...]
14.07.2015 - Румяна Бъчварова: Въвеждаме нови правила за подбор на кадри в държавната администрация [Прочети повече...]
13.07.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 юли 2015 г. [Прочети повече...]
07.07.2015 - Два форума в Силистра – кръгла маса и пресконференция, по една тема – борбата срещу насилието [Прочети повече...]
06.07.2015 -  Поздрави от Областна администрация до участници в прояви от Областния културен календар [Прочети повече...]
06.07.2015 - Представители на ЦИК с обучение за общинари, граждани и медии в Силистра [Прочети повече...]
03.07.2015 -  Областна администрация Силистра кандидатства като участник в три нови проекта – два с водещ партньор Министерство на културата на Република България, и един, съвместен с Окръжен съвет Кълъраш, Република Румъния [Прочети повече...]
03.07.2015 - Кметове от България и Румъния с обща декларация за 12 общи транспортни връзки в Долен Дунав [Прочети повече...]
02.07.2015 -  Областна администрация Силистра за проблема с наводнения път между селата Паисиево, Силистренско, и Китанчево, Разградско [Прочети повече...]
01.07.2015 - Приет е План за действие за периода 2015-2017г. в изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение [Прочети повече...]
01.07.2015 - Правителството предоставя допълнително 1 541 890 лв. за стипендии на ученици от училища с високи резултати [Прочети повече...]
01.07.2015 - Облекчава се процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране [Прочети повече...]
01.07.2015 - Оптимизира се структурата на Държавна агенция „Архиви” [Прочети повече...]
01.07.2015 - Оптимизира се структурата на Държавна агенция „Архиви” [Прочети повече...]
01.07.2015 - Правителството засилва ангажиментите си за превенция на конфликт на интереси по инициативата „Партньорство за открито управление” [Прочети повече...]
01.07.2015 - Фермери без животни няма да получават пасища от държавния и общинския поземлени фондове [Прочети повече...]
01.07.2015 - Приети са промени в Закона за управление на етажната собственост [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011