23.12.2015 - 2016 г. - религиозни празници, различни от календара на източното православие [Прочети повече...]
23.12.2015 - Увеличават се отпусканите от държавата средства за музеи, галерии и библиотеки [Прочети повече...]
23.12.2015 - Минималната работна заплата става 420 лв. [Прочети повече...]
23.12.2015 - Променят се Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия [Прочети повече...]
23.12.2015 - Правителството прие Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация [Прочети повече...]
23.12.2015 - Поздравление на областния управител на област Силистра г-н Стоян Бонев за предстоящите празници - Рождество Христово, Коледа и Нова година! [Прочети повече...]
23.12.2015 - Областна администрация Силистра уважи тържество на Дневен център за хора с увреждания в село Сокол [Прочети повече...]
22.12.2015 - Коледарски благословии в Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
22.12.2015 - Открит е обновеният път Смилец - Ламбриново [Прочети повече...]
22.12.2015 - Открит бе паметник на Хайтов в Тутракан [Прочети повече...]
21.12.2015 - Фестивал на коледарски групи "Силистра 2015" [Прочети повече...]
21.12.2015 - Коледарски благословии в Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
21.12.2015 - В село Бабук бе проведен ритуал по приключване на проекта „Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра“ [Прочети повече...]
18.12.2015 - Представители на държавната и на местната власти откриха обновения Дунавски парк в Силистра [Прочети повече...]
18.12.2015 - Народно читалище "Доростол" Силистра отбеляза 145 години с коледен концерт [Прочети повече...]
17.12.2015 - Първа коледарска благословия в Областна администрация за 2015 г. [Прочети повече...]
15.12.2015 - Нов заместник областен управител на област Силистра и нов главен секретар на Областна администрация [Прочети повече...]
15.12.2015 -  Областният съвет за развитие избра членове в Регионалния съвет и прие Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра за 2016-2020 г. [Прочети повече...]
14.12.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 декември 2015 г. [Прочети повече...]
11.12.2015 - ОИЦ Силистра отчете 4-годишната си дейност [Прочети повече...]
11.12.2015 -  Междуобластен турнир по борба в Силистра [Прочети повече...]
11.12.2015 - Поздрав на областния управител до художници за коледна изложба в ХГ Силистра [Прочети повече...]
11.12.2015 - Центърът за кариерно ориентиране в Силистра очаква да продължи дейността си нови две години [Прочети повече...]
09.12.2015 - Отличия за Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе [Прочети повече...]
09.12.2015 - Правителството предостави нови 10,7 млн. лв. за дейности в образованието [Прочети повече...]
09.12.2015 - Министерството на икономиката ще финансира изграждане и рехабилитация на улица в община Силистра [Прочети повече...]
09.12.2015 - Правителството одобри промени, които ще подобрят достъпа до правосъдие и правни услуги [Прочети повече...]
09.12.2015 - Областният управител на Силистра покани на заседание Областния съвет за развитие  [Прочети повече...]
08.12.2015 - Поздравление за "Осми декември" [Прочети повече...]
07.12.2015 -  Серия от благотворителни прояви в Силистра и Тутракан [Прочети повече...]
05.12.2015 - Североизточна премиера на документалния филм "Пътят на буквите" [Прочети повече...]
04.12.2015 - Кампания "16 дни срещу домашното насилие" в Силистра [Прочети повече...]
03.12.2015 - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от Агенцията по заетостта за работа в Португалия [Прочети повече...]
02.12.2015 -  Поздрав на областния управител на Силистра до Съюза на ветераните от войните [Прочети повече...]
02.12.2015 - Нови 3 защитени училища в страната, 2 от тях - в Силистренско [Прочети повече...]
02.12.2015 - Оптимизират се сроковете за предоставяне на безлихвени заеми на общините по ПРСР [Прочети повече...]
02.12.2015 - Отбелязва се положителна тенденция за увеличаване на броя на живородените деца и нарастваща средна продължителност на живота на населението [Прочети повече...]
01.12.2015 - Поредно заседание на РСР на Северен централен район [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011