Областният управител на Силистра покани на заседание Областния съвет за развитие

9/12/2015
Областният управител на област Силистра Стоян Бонев свика заседание на Областния съвет за развитие на област Силистра на 15 декември от от 13.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра.
 
В дневния ред: избор на членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, част от който е област Силистра заедно с Русе, Габрово, Велико Търново, Търговище и Разград; обсъждане и приемане на „Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“ и др.
 
За предварително запознаване с „Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016-2020 г.)“ проектът на документа е поместен на електронната страница на Областна  администрация Силистра www.silistra.government.bg в раздел „Стратегии, планове и календари“, подменю „Стратегии“.