Административни услуги

 
 
 
 
 
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
 
 
 
 
Областна администрация Силистра уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заплащат държавна такса за заявените от тях услуги чрез ПОС терминално устройство в звеното за административно обслужване на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27
 
 
 
 
СПИСЪК С УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
 
 
 
 
Уникален идентификатор
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
 
Държавна собственост
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правни и административно-технически услуги
 
 
 
 
Регионално развитие и териториално устройство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги, предоставяни от всички администрации
 
2
 
 
2133
 
 
2134