Контакти

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА

Адрес: 7500, гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 27
Tелефон: 086 818 822  
Факс: 086 818 851  
електронна поща: ss@ss.government.bg  
БУЛСТАТ № BG 118 039 613  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА

 
Всеки работен ден
 
Преди обяд от 09.00 ч. до 12.00 ч.
След обяд от 12.30 ч. до 17.30 ч.
 
 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 
 
Всеки работен ден
 
от 09.00 ч. до 17.30 ч.
 
Телефон: 086 818 812
 
 
 

ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 
086 818 864