Отличия за Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Русе

9/12/2015
 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе получи поредно голямо признание за своята дейност. Тя бе единствената, отличена на национално ниво за 2015 г. за най-голям принос и иновативен продход при реализацията на схема „Младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. Наградата получи директорът на ДРСЗ Драгомир Николов на официалната церемония „Работодател на годината – 2015”, състояла се на 7 декември т.г. в София.
 
Екипът от ДРСЗ-Русе заслужи наградата чрез много активната си дейност при реализация на схемата „Младежка заетост”, по която в бюрата по труда от областите Разград, Русе, Силистра и Търговище са разкрити повече от 4 100 работни места за стажуване и обучение на работното място на младежи до 29-годишна възраст. За привличане и активиране на работодатели и младежи са инициирани и приложени нови, включително и иновативни подходи, част от които са възприети като добри практики от останалите структури на Агенцията по заетостта в страната.
 
Индивидуалните посещения и консултации на място при работодателите, прилагането на улесняващите ги електронни форми за комуникация с тях, анкетирането за проучване на техните нагласи и бизнес перспективи, своевременното им информиране и консултиране за нови или променени дейности, персоналното подпомагане за подготовка на документи са само част от новите целенасочени дейности за активиране на бизнеса.
 
Осъществени са иновативни подходи при идентифицирането на неработещите и неучещите младежи, в т.ч. чрез срещи по училища, населени места и индивидуално с младежки медиатори, психолози, кейс-мениджери, провеждане на Дни на отворените врати в ДБТ и Ателиета за търсене на работа, комуникация чрез електронни и мобилни форми, включително и социалните мрежи и много други. ДРСЗ-Русе инициира и провежда анкетно проучване, включително и on-lineсред неактивните младежи, което само за няколко месеца обхвана над 1000 неработещи, неучещи и нетърсещи работа между 16 и 29 години.
 
Единствена ДРСЗ-Русе като поделение на АЗ се включи в проект „Студентски практики”, по който общо 35 студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”практикуваха в регионалната дирекция, участвайки активно и в процеса по намиране и анкетиране на неактивни младежи.
 
На същата церемония за най-добра реализация на цялостната дейност през годината в отделните категории са класирани на трето място Дирекция „Бюро по труда”-Русе иДирекция „Бюро по труда”-Бяла.За своя значимпринос в изпълнението на политиката по заетостта са отличени и служителитеСветлана Данева от ДРСЗ-Русе и Катя Желязкова – директор на ДБТ-Попово.
 
Форумът „Работодател на годината – 2015” се провежда за дванадесета поредна година. Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта наградиха 19 работодателиза техния най-голям принос за намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в различни райони на страната. В категорията „Работодател, наел на работа най-много безработни лица от общини с висока безработица за устойчива заетост” първотомясто завоюва „Агротайм”ООД от гр. Исперих, която е наела на работа 103безработни.
 
8 декември 2015 г.