Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 декември 2015 г.

14/12/2015
Обявени свободни работни места в област Силистра
към 14 декември 2015 г.
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 специалист, маркетинг и реклама – висше обр. с икономически профил
7продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2 монтажници на мебели от дърво и др. подобни материали – средно обр. с технически профил
3касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 счетоводители – висше обр., направление икономика и счетоводство
3 оператори, въвеждане на данни - средно професионално обр.
3 обслужващи кулинарен щанд - средно професионално обр.
3 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
1 дърводелец мебелист - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
1 крояч на дървени модели - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
1 автомеханик - средно професионално обр. в сферата на автотранспортната техника
3 машинни оператори, кроене - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
 
- За обучение по време на работа
 
1 готвач
1 сервитьор
2 монтажници на мебели от дърво и др. подобни материали
1 формовчик
2 шлосери монтьори
1 стругар
1 фрезист
1 боргвергист
2машинни оператори на металообработващи машини
2 касиери
1 мияч на МПС – ръчно миене
 
Други СРМ към деня
 
1 лаборант - средно специално образование
1 заварчик - средно професионално образование
1 моделиер конструктор на облекла - средно професионално образование
2 работници, строителство – средно професионално образование
1 организатор, работа с клиенти - средно образование
1 счетоводител - висше икономическо образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност - средно образование
1 началник на смяна – средно образование
1 главен специалист – висше образование, фармация
1 сервитьор - средно образование
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование
1 счетоводител – средно образование, счетоводство
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С+Е
1 шивач – средно образование
2 автомонтьори – средно образование
2 шофьори на автобус – средно образование, кат.Д
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
1 машинен инженер - висше техническо образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
7 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително-вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
1 машинен оператор, шиене - основно обр.
3бармани - средно обр.
2сервитьори - основно обр.
3 продавачи консултанти - средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
1 машинен оператор, банциг – основно образование
2 сервитьори – основно образование
2 бармани – основно образование
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
2 организатори на производство - средно образование
2 контрольори по качество - средно образование
1 технолог на облекло – средно образование
5 шивачи, дамско/мъжко облекло - няма изисквания за заемане
5 кроячи, текстил - няма изисквания за заемане
5 гладачи, ютия - няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно образование
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 учител по математика – висше образование по специалността
1 моделиер конструктор на облекла – средно образование по специалността, мин. 1 година опит, компютърни умения
1 икономист, плановик / чорапно производство/ – средно образование, компютърни умения, английски език, за гр.Русе
10 секционни майстори, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
2 зареждачи, чорапно производство – средно образование, за гр.Русе
10 оператори на плетачна машина, чорапно производство – основно образование, за гр.Русе
3 машинни оператори, шиене – основно образование
1 готвач – основно образование
1 сервитьор – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше образование, обща медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.