31.08.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 август 2015 г. [Прочети повече...]
28.08.2015 -  КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2015 Г. [Прочети повече...]
27.08.2015 - Областният управител на Силистра поздрави самодейци от силистренско село за възстановка на традиция [Прочети повече...]
26.08.2015 - Златен медал за ФГ „Добруджа“ от Световен шампионат по фолклор, съдействие от Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
23.08.2015 - Арменската общност проведе празник за Св. Богородица в апостолическия си храм в Силистра [Прочети повече...]
21.08.2015 - Министерство на културата благодари в писмо до областния управител, кметовете, читалищата и самодейците от област Силистра за участието в Националния събор на българското народно творчество в Копривщица [Прочети повече...]
21.08.2015 - Международната регата ТИД пристига на финала си в Силистра [Прочети повече...]
19.08.2015 - Правителството се запозна с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство [Прочети повече...]
19.08.2015 - Нови 112 915 лв. се отпускат за насърчаване на децата с изявени дарби [Прочети повече...]
19.08.2015 - Правителството предлага промени в Закона за регионалното развитие [Прочети повече...]
17.08.2015 - Агенцията по заетостта организира за поредна година Eвропейски дни на труда [Прочети повече...]
17.08.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 17 август 2015 г. [Прочети повече...]
13.08.2015 - В София бе проведена третата национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателствата пред читалищата“ [Прочети повече...]
12.08.2015 - Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот [Прочети повече...]
12.08.2015 - С 15,8 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти за превенция и овладяване на последиците от природни бедствия [Прочети повече...]
12.08.2015 -  Създават се предпоставки за доразвиване и изграждане на Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС за новия програмен период [Прочети повече...]
12.08.2015 - Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск, сезонните работници няма да бъдат лишавани от социални помощи [Прочети повече...]
10.08.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 август 2015 г. [Прочети повече...]
10.08.2015 - В Букурещ бе закллючителната конфереция по проекта проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България - SPATIAL“ [Прочети повече...]
10.08.2015 - Три награди за цялостно и 14 за отлично представяне за област Силистра на 11-ия Национален събор "Копривщица 2015" [Прочети повече...]
06.08.2015 - Участие на самодейци от област Силистра в 11-ия Народен събор в Копривщица [Прочети повече...]
05.08.2015 - Създаване на кътове за четене на обществени места, предвижда план за повишаване на грамотността [Прочети повече...]
05.08.2015 - Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България. До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките [Прочети повече...]
05.08.2015 - Създава се правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство [Прочети повече...]
05.08.2015 - На вътрешен телефонен номер 9 ще могат да бъдат набирани рецепциите в хотелите [Прочети повече...]
05.08.2015 - Областната и общинската власти на Силистра поздравиха за личен празник кмета на съседен Кълъраш [Прочети повече...]
03.08.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 август 2015 г. [Прочети повече...]
03.08.2015 - В село Цар Асен избраха най-добрия градинар, във Върбино пяха и танцуваха за 22-и път, а в Косара проведоха пръв „Рибен фест“ [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011