22.05.2013 - Стратегията за развитие на област Силистра (2014-2020) бе съгласувана от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район [Прочети повече...]
21.05.2013 - Николай Димов: "За мен, областният управител не се изчерпва, като функция, с това - да провежда политиката на правителството на местно ниво. По-скоро, нещата трябва да се обърнат – да провеждаш интересите, политиката на съответната област по такъв начин, че да я прокараш сред приоритетите на правителството. Едва тогава има полза от тази длъжност!“ [Прочети повече...]
21.05.2013 - Алтимир Адамов е определен за временно изпълняващ длъжността „Областен управител на област Силистра [Прочети повече...]
20.05.2013 - Почти всички препоръки на Сметната палата в одитния й доклад след извършената проверка на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост, в Областна администрация-Силистра, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г., са изпълнени [Прочети повече...]
18.05.2013 - Николай Димов към представителите на агро-сектора: „Фактът, че днес отново сме заедно е доказателство на убеждението ми, че всяка значима кауза може да обединява!.. Доказахте, че местният бизнес има силата и потенциала да подпомага талантливите деца с ясното съзнание, че инвестира в свои бъдещи служители“. [Прочети повече...]
16.05.2013 - Земеделски производители и организации подкрепят за втора поредна година инициативата на областния управител Николай Димов и подпомагат даровити деца, от семейства в затруднено материално положение [Прочети повече...]
15.05.2013 - Проверките в предприятията от сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, в област Силистра, ще бъдат съпътствани и от информационна кампания, насочена към здравословните и безопасни условия на труд [Прочети повече...]
14.05.2013 - Ще заседава Областният съвет по условия на труд [Прочети повече...]
13.05.2013 - Междинни данни на РИК-Силистра към 23:45 ч., на база обработени 10,86 % от секционните протоколи в област Силистра [Прочети повече...]
13.05.2013 - Междинни данни от РИК-Силистра към 00:35 ч., на база обработени 20,36 % (45 бр.) от секционните протоколи в област Силистра [Прочети повече...]
13.05.2013 - Междинни данни от РИК-Силистра към 01:45 ч., на база обработени 30,32 % (67 бр.) от секционните протоколи в област Силистра [Прочети повече...]
13.05.2013 - Междинни данни от РИК-Силистра към 02:40 ч., на база обработени 39,82 % (88 бр.) от секционните протоколи в област Силистра [Прочети повече...]
13.05.2013 - Междинни данни от РИК-Силистра към 03:40 ч., на база обработени 52,04 % (115 бр.) от секционните протоколи в област Силистра [Прочети повече...]
13.05.2013 - Парламентарни избори 2013 г. / Междинни данни към 10:13 ч., на база 100 % обработени протоколи на СИК  [Прочети повече...]
13.05.2013 - Парламентарни избори 2013 г. Окончателни данни за 20 МИР-Силистра  [Прочети повече...]
12.05.2013 - Избори – 12.05.2013 / Данни към 10:30 ч. [Прочети повече...]
12.05.2013 - Избори – 12.05.2013 / Данни към 13:30 ч. [Прочети повече...]
12.05.2013 - Избирателна активност към 17:30 ч.: 42 % от имащите право на глас в област Силистра са упражнили това свое право [Прочети повече...]
12.05.2013 - Изборният ден в област Силистра приключи в 20:00 ч. Гласували са 52 % от имащите право на глас в 20-ти МИР-Силистра  [Прочети повече...]
12.05.2013 - Парламентарни избори 2013 г. / Междинни данни към 23:00 ч.  [Прочети повече...]
09.05.2013 - Бюлетините и изборната документация са предадени на всички общини от област Силистра [Прочети повече...]
08.05.2013 - Читалища от област Силистра с активно участие в Месеца на Европа [Прочети повече...]
08.05.2013 - Областната комисия по заетост одобри допълнителни 5 проекта от област Силистра, за финансиране по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“  [Прочети повече...]
07.05.2013 - На 8.05.2013 г. ще заседава Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие [Прочети повече...]
07.05.2013 - Копирните устройства, необходими за предстоящите (на 12 май 2013 г.) парламентарни избори, бяха предадени на общините от област Силистра [Прочети повече...]
06.05.2013 - Областният управител Николай Димов: „Нека делата ни бъдат такива, че да са достойни за паметта на дедите ни и от тях да не се срамуват децата ни!" [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011