Асоциация по ВиК

 
 
ПРИЕМНО ВРЕМЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - СИЛИСТРА
 
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
от 14.00 ч. до 16.00 ч.
 
В КАБИНЕТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ,
СТАЯ 207 В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
 
ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА
ТЕЛЕФОН 086 818 833
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 09.07.2024 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 07.02.2024 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 07.09.2023 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 17.03.2023 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 16.11.2022 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 12.09.2022 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 25.05.2022 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 04.04.2022 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 01.07.2021 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 16.06.2021 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 11.02.2021 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 05.10.2020 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 29.01.2020 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 19.07.2019 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 11.02.2019 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 24.07.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 30.04.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 01.02.2018 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 19.06.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 02.03.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседнаие на АВиК - Силистра (публикувано на 20.12.2016 г., коригирано на 17.01.2017 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 03.10.2016 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 29.01.2016 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 23.12.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 27.05.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 22.04.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 17.04.2015 г.)
 
Покана до кметовете на общини за заседание на АВиК - Силистра (публикувано на 09.03.2015 г.)
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 12.03.2024 г. (публикувано на 15.03.2024 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 10.10.2023 г. (публикувано на 11.10.2023 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 19.04.2023 г. (публикувано на 27.04.2023 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 15.12.2022 г. (публикувано на 16.12.2022 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 11.10.2022 г. (публикувано на 17.10.2022 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 17.06.2022 г. (публикувано на 21.06.2022 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 05.05.2022 г. (публикувано на 10.05.2022 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 27.07.2021 г. (публикувано на 27.07.2021 г.)
 
Протокол от неприсъствено заседание на АВиК - Силистра, проведено на 12.03.2021 г. (публикувано на 17.03.2021 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 10.11.2020 г. (публикувано на 08.12.2020 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 12.03.2020 г. (публикувано на 26.03.2020 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 04.09.2019 г. (публикувано на 17.09.2019 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 12.03.2019 г. (публикувано на 26.03.2019 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 28.08.2018 г. (публикувано на 31.08.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 05.06.2018 г. (публикувано на 18.06.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 15.03.2018 г. (публикувано на 04.04.2018 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 18.07.2017 г. (публикувано на 08.08.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 30.03.2017 г. (публикувано на 20.04.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 19.01.2017 г. (публикувано на 03.02.2017 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 08.11.2016 г. (публикувано на 02.12.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 01.03.2016 г. (публикувано на 21.03.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 28.01.2016 г. (публикувано на 15.02.2016 г.)
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 01.07.2015 г. 
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 25.05.2015 г. 
 
Протокол от заседание на АВиК - Силистра, проведено на 09.04.2015 г. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
Проект на бюджет на АВиК - Силистра за 2015 г.
 
Отчет на АВиК - Силистра за 2014 г.
 
Бюджет на АВиК - Силистра за 2014 г.