29.10.2014 - Одобрен е двугодишен план по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри [Прочети повече...]
29.10.2014 - Увеличават се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРР през 2014 г. [Прочети повече...]
29.10.2014 - Защитените и средищните училища в България; приет е План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система; още 300 хил. лв. за стипендии на децата с изявени дарби  [Прочети повече...]
29.10.2014 - Отстраняват се проблеми, възникнали след последните изменения в Правилника за вписванията [Прочети повече...]
29.10.2014 - Въвежда се механизъм за справедливо налагане на финансови корекции при нарушения по оперативните програми [Прочети повече...]
29.10.2014 - Правителството одобри промени в нормативната уредба на управлението на средствата от ЕС с цел по-добра координация и ефективност [Прочети повече...]
29.10.2014 - До средата на ноември се очаква да бъдат възстановени плащанията от Европейската комисия по оперативна програма „Околна среда“ [Прочети повече...]
29.10.2014 - Приключва проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за ефективна администрация“ [Прочети повече...]
29.10.2014 - Художникът Димитър Кулев откри изложба след 60-я си юбилей [Прочети повече...]
26.10.2014 - На Димитровден областният управител на Силистра участва в тържественото заседание на община Ситово и уважи църковния празник в Калипетрово  [Прочети повече...]
24.10.2014 - Семинар в Областна администрация-Силистра по основните приоритети на териториалните органи на изпълнителната власт при осигуряване на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации [Прочети повече...]
24.10.2014 - В област Силистра ще се привеждат в изправност потенциално опасни водни обекти [Прочети повече...]
22.10.2014 - Стратегия извежда насърчаването и повишаването на грамотността като национален приоритет [Прочети повече...]
22.10.2014 - Правителството прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение [Прочети повече...]
22.10.2014 - НОИ ще изчислява обезщетенията за болнични на основата на електронните болнични листове [Прочети повече...]
22.10.2014 - България и Румъния ще си сътрудничат за изграждането на нови мостове на река Дунав [Прочети повече...]
22.10.2014 - В Разград се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район [Прочети повече...]
20.10.2014 - Регионалният съвет за развитие на Северен централен район ще заседава в град Разград [Прочети повече...]
20.10.2014 - Заседава Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Русе [Прочети повече...]
17.10.2014 - За Деня на будителите в Силистра - семинар по инициативата "По пътя на шейх Бедреддин" [Прочети повече...]
17.10.2014 - Приключва кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО!" на Областните информационни центрове [Прочети повече...]
17.10.2014 - Областната транспортна комисия в Силистра прие изменения в разписанията на автобуси по различни направления [Прочети повече...]
17.10.2014 -  ОИЦ – Силистра популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз със спортен празник с над 500 деца [Прочети повече...]
15.10.2014 - Бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е увеличен с над 8 млн. евро [Прочети повече...]
13.10.2014 - Областният управител на Силистра поздрави юбиляра Христо Христов - секретар на филателното дружество в Крайдунавска Добруджа [Прочети повече...]
13.10.2014 -  В Силистра се проведе конференция по проект „Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш-Силистра“ [Прочети повече...]
13.10.2014 - Областният информационен център предлага Европейско пътешествие във вид на спортна игра [Прочети повече...]
06.10.2014 - Резултати от извънредните парламентарни избори за избор на народни представители в 43-то Народно събрание на Република България в област Силистра на 5 октомври 2014 г. по протокола на 20 РИК Силистра [Прочети повече...]
03.10.2014 - В регионалната библиотека в Силистра откриха филателна изложба за дипломатическите отношения между България и Китай [Прочети повече...]
03.10.2014 - Областният управител на Силистра: Честит Курбан байрам! [Прочети повече...]
02.10.2014 - Правителството прие отчет за 2013 г. за изпълнението на Стратегията за демографско развитие [Прочети повече...]
02.10.2014 - Националната и общински библиотеки получават над 290 хил. лв. за закупуване на нова литература [Прочети повече...]
02.10.2014 - Повишава се безопасността и сигурността на движението по пътя Силистра-Шумен с изграждането на две кръстовища [Прочети повече...]
02.10.2014 - Висшето образование да подготвя студентите за професионалната им реализация и да бъде двигател за развитие на икономиката, са целите на одобрена от правителството национална стратегия [Прочети повече...]
02.10.2014 - Правителството предлага актуализация на държавния бюджет и на бюджета на НЗОК за 2014 г. [Прочети повече...]
02.10.2014 - В Силистра с концерт бе почетен най-тържественият ден за народа на Добруджа [Прочети повече...]
02.10.2014 - Областният управител на Силистра поздрави шампиони по стрелба за първите им за сезона титли от държавни първенства [Прочети повече...]
02.10.2014 - С решение на правителството 3 октомври е обявен за ден на национален траур [Прочети повече...]
01.10.2014 -  Областният управител Стоян Бонев поздрави община Алфатар и природозащитника Карен Кузуян от Силистра за почетните грамоти за достъп до информация [Прочети повече...]
01.10.2014 - ОДК Силистра откри новата учебна година [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011