20.12.2013 - Коледарски напеви в сградата на ОА-Силистра [Прочети повече...]
20.12.2013 - Областният управител на Силистра посети най-големия производител на дървообработващи машини в Югоизточна Европа [Прочети повече...]
19.12.2013 - Готов е план за новообразувани имоти в местност в Тутракан [Прочети повече...]
18.12.2013 -  Продължава работата в Областна администрация Силистра по проект на ОПАК [Прочети повече...]
16.12.2013 -  В Силистра министър Стоянович обяви намерението за възстановяване на Драматично-куклен театър „Сава Доброплодни“ [Прочети повече...]
12.12.2013 - Стартира оценка на социалните услуги в област Силистра [Прочети повече...]
11.12.2013 - Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г. [Прочети повече...]
11.12.2013 - Утвърдени са датите на религиозните празници през 2014 г. на вероизповеданията, различни от православното [Прочети повече...]
11.12.2013 - Разширяват се правата на работещите по отношение на контрола върху условията на труд [Прочети повече...]
10.12.2013 - Областният управител на Силистра посети „Фазерлес“ [Прочети повече...]
09.12.2013 - Обстановката в Силистра е спокойна относно пребиваването на чужденци [Прочети повече...]
06.12.2013 - Областната комисия по заетост в Силистра утвърди проектите по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“ [Прочети повече...]
05.12.2013 - Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него [Прочети повече...]
05.12.2013 - Областна администрация уважи три прояви в един ден, областният управител – носител на почетна награда на БЧК [Прочети повече...]
03.12.2013 - ОА-Силистра организира съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР и Регионалния координационен комитет [Прочети повече...]
03.12.2013 - Областният управител на Силистра поздрави хората с увреждания от Дулово и областта [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011