30.06.2016 - КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАЙ 2016 Г. [Прочети повече...]
29.06.2016 - Награди на областния управител на Силистра за автори на разработки на исторически теми, свързани с Добруджа [Прочети повече...]
28.06.2016 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юни 2016 г. [Прочети повече...]
28.06.2016 - Правителството предостави на общините над 26 млн. лв. за образователни дейности [Прочети повече...]
23.06.2016 - Заместник областeн управител на Силистра участва в РСР на Североизточен район за развитие [Прочети повече...]
23.06.2016 - Държавници и кметове от Североизточна България обсъдиха в Брюксел проблеми, свързани с европейски програми [Прочети повече...]
23.06.2016 - Фондация "АЗГАРД" награди участниците в конкурса за слънчеви фолклорни руни [Прочети повече...]
21.06.2016 - Награди и поздравления на областния управител на Силистра до различни адресати [Прочети повече...]
21.06.2016 - Дунавският регион се нуждае от обща запазена марка [Прочети повече...]
20.06.2016 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 юни 2016 г. [Прочети повече...]
17.06.2016 - В РИО на МОН в Силистра бе проведе областна работна среща във връзка с обучение и грижа за учениците със специални образователни потребности съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование  [Прочети повече...]
16.06.2016 - Инициатива на областния управител на Силистра за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение [Прочети повече...]
15.06.2016 - В Силистра заседава Областната комисия по военните паметници [Прочети повече...]
15.06.2016 - За пети път - „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ на областния управител на Силистра [Прочети повече...]
13.06.2016 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 юни 2016 г. [Прочети повече...]
10.06.2016 - Събития в страната и в област Силистра по повод 100 години от Първата световна война [Прочети повече...]
09.06.2016 - Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него [Прочети повече...]
08.06.2016 - В Силистра - заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Регионалния координационен комитет към него [Прочети повече...]
07.06.2016 - Област Силистра в етап на подготовка за регионални прединвестиционни проучвания на водната територия на "ВиК" Силистра [Прочети повече...]
06.06.2016 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 6 юни 2016 г. [Прочети повече...]
06.06.2016 -  Поздрави на областния управител на Силистра до различни адресати [Прочети повече...]
06.06.2016 - Заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" [Прочети повече...]
06.06.2016 - Министерство на туризма обяви конкурс за детска рисунка "Моята ЕДЕН дестинация в България" [Прочети повече...]
04.06.2016 - Служители от Областна администрация Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“ [Прочети повече...]
03.06.2016 -  Комисията по заетост в област Силистра оцени проектите по схема „Обучение и заетост“ [Прочети повече...]
03.06.2016 - В Силистра започна 25-ият ученически екофорум „Сребърна“ [Прочети повече...]
02.06.2016 -  Слова, цветя, почетни караули и вой на сирени в област Силистра в Деня на Ботев и падналите за свободата на България  [Прочети повече...]
01.06.2016 - Общински празници за Деня на детето в област Силистра [Прочети повече...]
01.06.2016 - Решения на правителството във връзка с националната стратегия за младежта и по теми, свързани с образованието [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011