Служители от Областна администрация Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“

4/6/2016
 
За поредна година близо 20 служители от Областна администрация Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“. Избраната територия бе зелената зона на хълма край крепостта „Меджиди табия“.
 
В съшия периметър своята активност извърши и екип от „Горско стопанство“ Силистра. По поръчение на община Силистра работници косиха избуялата зелена растителност покрай стълбите, водещи към крепостта.
 
Във всички общини на област Силистра има отделна организация относно включване на населението в екоинициативата, провеждана за шеста година в България и в която област Силистра винаги е сред най-активните по отношение на количеството хора и във връзка с организацията на работата.
 
За шеста поредна година жителите на община Дулово активно се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. на БТВ, МОСВ и МЗХ, както и с участието на други институции. По данни на сметоизвозващата фирма са събрани над  51 тона отпадъци. По обобщени данни от еколога на общината 3235 доброволци са участвали в тазгодишното издание на кампанията.
 
Сред  тях са служители от ОбА, РУ „Полиция“ и РСПБЗН, от ДСП и ДБТ, 26-те кметства, 8 читалища, 11 училища, работещите в детските градини, членове на два пенсионерски клуба в Дулово, потребителите от защитените жилища, 60 членове на ПП ГЕРБ, работници и служители от ДЛС „Каракуз“. 530 дуловчани  са почиствали околоблоковите пространства на жилищните си блокове. За участниците бяха осигурени чували и ръкавици.
 
Количества извозени отпадъци в община Силистра: Синева ЕООД -Силистра: местност „Орехова гора”, ул. „Тимок”, район „Местност Чатал чешма”, район „Албена”, район „Орбита”, район „Крепост Меджиди табия"), район „Дунавски парк", район „Иван Стайков”, район „Пристанище", район „Института”, район „Дом за стари хора” (общо 21,6 т.); Ербауер-Силистра: ул. „Волната”, ул.„Серес”, ул. „Капитан Мамарчев”, ул. „Балчик”, ул. „Опълченска”, район „Самолета” (общо 7,5 т.);  община Алфатар: ул. „Христо Ботев”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Аспарух”, ул. „Ошанка”, с. Алеково, Детска градина, Кризисен център, ул „Йордан Петров” (общо 5,6 т.). Чрез най-популярната социална мрежа своята активност представиха със снимков материал различни организации: ДВФУ Айдемир; СНЦ „За по-добра и по-красива Силистра"  и Общински съвет Силистра (в парка „Орехова гора") и др.
 
В община Тутракан в кампанията се включиха 6 000 души: 5 НПО, 37 фирми и производители; 75 входа на ЖК,  8 учебни заведения – ЦДГ, ОУ и СОУ; 12 кметства, МБАЛ Тутракан, Дом за стари хора, Общински център за извънучилищни дейности, ОП „БКС“ , 9 учреждения, 2 пенсионерски клуба, 5 читалища. Почистени са две нерегламентирани сметища и 15 терена за биоразградими отпадъци в населените места в общината.
 
Община Главиница: във всички акции са участвали 359 доброволци, 56 фирми и ведомства, 4 училища, 2 НПО. Почистен са 2 нерегламентирани сметища, както и районът на блатото в село Малък Преславец, спортни площадки, райони на ЦДГ и училища, алеи и паркове за отдих в различни населени места.
 
Община Ситово (акцията е проведена на 3 юни): 420 доброволци, 11 фирми и ведомства, 4 училища, 7 НПО. Почистени са 6 нерегламентирани сметища. Община Кайнарджа: 120 доброволци, 2 ведомства, 4 училища, една неправителствена организация. Събран отпадък – 3 т. Главните улици в населените места в община Кайнарджа са били обект на екоакцията, заедно с историческата чешма в общинския център, парковата зона на селото и край паметника на Димитър Дончев, намиращ се на главния път Силистра - Добрич. В акцията са се включили служителите на общината и кметствата, на „В и К", както и представители на училищата.