Област Силистра в етап на подготовка за регионални прединвестиционни проучвания на водната територия на "ВиК" Силистра

7/6/2016
В залата на Областна администрация Силистра с участието на заместник областния управител Елена Томова, на Мая Хараланова – главен секретар на Асоциация „ВиК“ за област Силистра, и на Васил Боранов – управител на „ВиК“ ООД Силистра, бе проведена първа встъпителна работна среща с участието на представители на общините от област Силистра и на консултантския консорциум ДЗЗД „Уотър Дизайн – БКО“.
 
Той изпълнява договор от възложителя МРРБ за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за водните територии на областите Добрич, Силистра, Варна и Русе, като общата стойност на този Лот е 6 854 130 лв. без ДДС.
 
В края на м. март в Министерство на регионалното развитие и благоустройството са подписани четири договора на обща стойност 38 929 950 лв. за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК проекти в 14 области.
 
Проектът за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК се изпълнява от МРРБ с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз.
 
Целта на тези проучвания е да се осигури интегриран подход при планирането и инвестиции за бъдещото развитие на ВиК отрасъла. Избраните изпълнители ще подготвят регионални инвестиционни ВиК проекти, формуляри за кандидатстване за европейско финансиране с всички необходими приложения и анализи, както и идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура.
 
С тях ВиК операторите ще могат да кандидатстват за финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“. Формулярите за кандидатстване се очаква да бъдат готови през есента на 2017 година. Работата по договора ще продължи на три фази общо 27 месеца – до края на м. юни 2018 г.
 
В момента тече първата фаза, през която става събирането и обменът на информация, за да бъде анализирана. Продължението във втората фаза е свързано с изработка на регионалните прединвестиционни проучвания, а третата фаза е посветена и на т.нар. малки агломерации.