27.04.2012 - Онлайн фотоконкурс популяризира ЕДЕН дестинациите в България [Прочети повече...]
25.04.2012 - С 10 000 книги и енциклопедични издания ще бъдe обогатен библиотечният фонд на читалища в област Силистра [Прочети повече...]
25.04.2012 - Николай Димов огласи резултатите от одит на Сметната палата в периода 01.01.2008 - 31.12.2009 г. и мерките за подобряване на дейността в областната администрация [Прочети повече...]
24.04.2012 - Областният управител Н. Димов към майките, настояващи за промени в законите имащи отношение към отглеждането и възпитанието на децата: "Имате подкрепата ми!" [Прочети повече...]
23.04.2012 - На 25.04. Областният управител ще представи мерките, които предприема администрацията, в изпълнение на препоръките на Сметната палата [Прочети повече...]
19.04.2012 - Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Т. Дончев - на дискусионна среща в Силистра, посветена на програмен период 2014-2020 г. [Прочети повече...]
10.04.2012 - Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен район за планиране [Прочети повече...]
09.04.2012 - Кирил Темелков - изп. директор на "Булгартрансгаз": "Поели сме ангажимент да изградим този газопровод и ще го изпълним!" [Прочети повече...]
08.04.2012 - Газопроводът от Добрич до Силистра - във фокуса на вниманието на институциите [Прочети повече...]
08.04.2012 - Областният управител Николай Димов ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район [Прочети повече...]
07.04.2012 - Николай Димов към учредителите на Сдружение за напояване "Изгрев": "Начинанието ви е трудно, но много далновидно и благородно!" [Прочети повече...]
06.04.2012 - Ускорява се изграждането на електропровода "Тутракан-Малък Преславец-Силистра" [Прочети повече...]
05.04.2012 - Област Силистра се подготвя за Деня на национално почистване - 12 май [Прочети повече...]
04.04.2012 - Николай Димов към румънския си колега Емил Мушат: "Един добър контакт между регионалните и местни власти е предпоставка област Силистра и префектура Кълъраш да извлекат максимума от своето георграфско положение" [Прочети повече...]
03.04.2012 - Инициативният комитет за изграждане на "Мемориална стена на славата" към паметника "31-ви Силистренски полк - с конкретни стъпки за осъществяване на идеята [Прочети повече...]
03.04.2012 - Областният управител разпореди превантивни противопожарни мерки и действия за овладяване на пожари в горските територии в област Силистра [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011