Област Силистра се подготвя за Деня на национално почистване - 12 май

5/4/2012
 
           
             Общините имат готовност да посрещнат доброволците, които ще се включат в националното почистване на България, планирано за 12 май т.г. В това увериха областния управител Николай Димов представителите на координационните екипи, на тематична среща в областната администрация. Според представените данни, в голяма степен са определени местата за почистване в населените места, работи се по обезпечаване на доброволците с консумативи за акцията – чували и ръкавици, предприети са (в повечето общини) и действия за популяризирането й.
В днешната ( 05.04.2012 г.) среща участваха и директорът на ОД на МВР комисар Ивелин Иванов, директорът на държавното горско стопанство в Силистра инж. Георги Митев, журналисти и представители на доброволци, подкрепящи мащабната кампания, експерти от областната администрация.
            „Като координиращо звено за региона, установихме контакт с Асоциацията на зърнопроизводителите в област Силистра и получихме пълната им подкрепа и реална помощ за инициативата „Да изчистим България за един ден““, съобщи  областният управител Николай Димов. Той уточни, че по места представители на Aсоциацията ще подпомогнат общините с подходяща техника, което значително ще улесни и ще ускори дейността по транспортирането на отпадъците. Още по време на срещата общинските екипи имаха възможност да установят контакт с Никола Слатински - представител на Асоциацията за да обсъдят механизмите на взаимодействие помежду си. Подобно взаимодействие гарантираха и държавните горски стопанства в Силистра и Тутракан и Държавното ловно стопанство „Каракуз“, които също вече са част от кампанията.
           „От голямо значение за успешното почистване е и навременното транспортиране на отпадъците“, подчерта областният управител Николай Димов. Той информира, че еко-министерството също се е присъединило към кампанията „Да изчистим…“, в резултат което -  в цялата страна се предприемат действия за безвъзмездно депониране на чувалите с боклук на регламентираните места. За да е законово обезпечен този процес обаче, Николай Димов препоръча кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов да се разпореди за освобождаване на общините от такса за депониране, за дните 12 и 13 май.  „Имаме уверението и на общинските съветници за подкрепа, предвид нужното решение на Общинския съвет, да освободи от такса общините, които ползват регионалното депо в Силистра, за тези два дни“, уточни Областният управител.
            Заради очакваното, в деня за национално почистване – 12 май, интензивно движение на тежки машини в населените места и към депото в Силистра, Николай Димов обърна внимание и върху необходимостта от много доброто взаимодействие между общините и полицията. То ще гарантира безопасността на участниците в еко-инициативата, пътната безопасност и контрола на трафика.
            Уточнени бяха и конкретните действия, които следва да бъдат предприети, за да се гарантира успех на кампанията, максимално да бъдат улеснени доброволците и бързо да бъдат транспортирани отпадъците.
            Като особено важни за този етап на кампанията – до 15 април - са следните дейности, които да бъдат извършени във всяка община:
  • да се посочи и популяризира телефонен номер, на който доброволците да могат да заявят участието си, мястото, което имат намерение да почистят и приблизителния си брой (ако е група);
  • да има готовност да се посочат места за почистване на доброволци, които подкрепят инициативата, но не са си избрали обекти;
  • да се обяви началния час на инициативата;
  • да се обявят пунктове за раздаване на ръкавици и чували;