Инициативният комитет за изграждане на "Мемориална стена на славата" към паметника "31-ви Силистренски полк - с конкретни стъпки за осъществяване на идеята

3/4/2012
 
                 Инициативният комитет за изграждане на "Мемориална стена на славата" към паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк проведе днес (03.04.2012 г.) първото си заседание в своя обновен състав. Той бе актуализиран на заседанието на Областната комисия по култура и образование, проведено в края на миналия месец. Оглавява се от областния управител Николай Димов. Почетен негов председател е председателят на Областния съюз на ветераните от войните д-р Тодор Дюлгеров, а 20-членният му състав допълват кметове и зам.-кметове на общините от област Силистра, представители на съюзите на ветераните от войните, ръководители на музеи и др.
             Към работата на инициативния комитет, областният управител Николай Димов привлече и представители на Регионалните колегии на Камарите на инженерите и инвестиционното проектиране и на архитектите и на Областното представителство на Камарата на строителите, чиито съвети и практическа помощ ще са от голямо значение за успешната реализация на родолюбивата инициатива.
              На днешното си заседание, членовете на Комитета приеха Вътрешни правила за организацията и дейността му. В документа изрично е посочено, че „инициативният комитет обединява и координира усилията на неправителствени организации, на държавни органи и на отделни лица за проектиране и изграждане на „Стена на славата“ към паметника на 31-ви Силистренски полк в гр. Силистра, в памет на загиналите български войни от 31-ви Силистренски полк по бойните полета на Югославия, Унгария и Австрия през Втората световна война“.
                Сред основните задачи, които си поставя са: да  издири имената на всички български войни от 31-ви Силистренски полк, загинали по бойните полета през Втората световна война и ги предостави на авторския колектив, създал паметника на полка в гр. Силистра; да установи връзка с всички общини в страната, които имат загинали войни в състава полка и да призове за тяхното съдействие в изграждането на Стената; да издири и установи връзка с живите роднини на загиналите войни; да установи връзка с авторите на паметника на 31-ви Силистренски полк в гр. Силистра и да договори художествения проект за изграждането на мемориалната Стена; да обедини усилията на патриотичните неправителствени организации и държавните органи в област Силистра в цялостния процес по проектирането и изграждането на Стената, включително и по нейното финансиране.
За по-голяма оперативност на Комитета, към него бе избран 5-членен Изпълнителен съвет. Според областния управител Николай Димов, инициирал създаването му, „това ще гарантира по-голяма динамичност и конструктивност в работата му“.                        Според приетите Вътрешни правила, председател на съвета - по право - е председателят на Инициативния комитет Николай Димов, а негови членове - кметовете на общините Силистра и Ситово – д-р Юлиян Найденов и инж. Николай Неделчев и заместник-кметовете на общините Тутракан и Дулово – Петя Василева и Йорданка Стойчева. За да бъде гарантирана прозрачността в действията на Инициативния комитет, при опериране с финансовите средства, във Вътрешните правила изрично се указва, че за нуждите и финансовото обезпечаване на проектa мемориална „Стена на славата“, Изпълнителният съвет ще открие нарочна дарителска банкова сметка. Той ще оперира с нея, ще следи счетоводната документация по проекта и неговото финансово обезпечаване.
                 Вече са налице първите решения на Общински съвети от област Силистра за дарения, стана ясно на работната среща. Това са общините Алфатар и Ситово. Останалите общини също имат готовност да внесат за обсъждане в местните парламенти докладни за финансова подкрепа на проекта, който ще увековечи делото и паметта на загиналите ни съграждани. „Целта е средствата, акумулирани от общините да бъдат използвани за стартиране на процеса по реализация на проекта“, уточни областният управител Николай Димов.  
                  Участниците в заседанието набелязаха конкретни ангажименти и дейности, които в кратки срокове да трасират реализацията на идеята: Детайлно ще бъде разгледан и обсъден съществуващият идеен проект от 2009 г. на арх. Здравко Русев, като се вземат предвид и отправените още тогава забележки по него; кметът на община Силистра д-р Юлиан Найденов пое ангажимент да осигури необходимите документи от Службата по геодезия и кадастър, както и да бъде издадена скица с виза за проектиране на Стената от Община Силистра; в най-скоро време е предвидена среща със скулптура проф. Георги Чапкънов, който проектира паметника на 31 полк и към който ще бъде мемориалната Стена, за да бъде привлечен към работата на инициативния комитет.
            Комитетът и експертите в областна администрация, ангажирани с инициативата, ще работят в тясно сътрудничество и с Тодор Николаев – преподавател, краевед и член на Съюза на ветераните от войните в Силистра. Той заедно със свои ученици е направил  задълбочено изследване на участниците в 31-ви Силистренски полк и на силистренци, участвали и загинали във Втората световна война.
 
            Вътрешните правила за организацията и дейността на Инициативния комитет за изграждане на мемориална „Стена на славата“ към паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк в Силистра  ще бъде публикуван на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.government.bg, в секция „Документи по дейността“, страница „31-ви полк“ .