29.04.2015 - ПОКАНА за участие в проекта "RINNO - модел за ускоряване ползите от Румънско - Българското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно-развойна дейност и иновации (R&D&I)  [Прочети повече...]
29.04.2015 - В Силистра стартира дейността на дружество за работа с малкия и големия земеделски бизнес [Прочети повече...]
29.04.2015 - СЪОБЩЕНИЕ проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й [Прочети повече...]
28.04.2015 - В Силистра бе представена програма „INTERREG V-A Румъния-България“ [Прочети повече...]
27.04.2015 - Залесителна акция "Зелени хоризонти" в Силистра [Прочети повече...]
25.04.2015 - Обществеността на Силистра участва във възпоменание със 100-годишнината от трагичните събития с арменците [Прочети повече...]
24.04.2015 - Започна подготовката за кампанията „Да изчистим България заедно“ [Прочети повече...]
23.04.2015 - В област Силистра започна подготовката за 11-ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица [Прочети повече...]
23.04.2015 - Облекчават се административните процедури при възстановяване на средства на бенефициентите по европроекти [Прочети повече...]
23.04.2015 -  Нова Спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира двустранните бизнес отношения [Прочети повече...]
23.04.2015 - Европейската регламентация на повторната употреба на информация в обществения сектор се въвежда в българското законодателство [Прочети повече...]
23.04.2015 - Запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъците върху доходите е заложено в средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. [Прочети повече...]
23.04.2015 - Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги [Прочети повече...]
23.04.2015 - Заседава Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра [Прочети повече...]
22.04.2015 - Инфраструктурата на регионите е предпоставка за развитие и растеж [Прочети повече...]
22.04.2015 - Изложба за Йордан Йовков във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев" [Прочети повече...]
22.04.2015 - Областният координационен механизъм по деинституционализация в област Силистра се отчете за едногодишната си дейност [Прочети повече...]
21.04.2015 - Заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация в област Силистра [Прочети повече...]
17.04.2015 - Областният управител на Силистра и кметът на Кълъраш обсъдиха изграждането на Дунав мост 3 [Прочети повече...]
16.04.2015 - „Дни на кариерата“ в Силистра с участието на държавната власт [Прочети повече...]
16.04.2015 - Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2015 [Прочети повече...]
15.04.2015 - Специализирана областна комисия утвърди 44 военни паметника в област Силистра [Прочети повече...]
15.04.2015 - Регламент за ХІ Национален събор на българското народно творчество – Копривщица - 7-9 август 2015 г. [Прочети повече...]
14.04.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 април 2015 г. [Прочети повече...]
13.04.2015 - Поздрав на областния управител на област Силистра за Възкресение и Великден [Прочети повече...]
09.04.2015 - Регионалният музей в Търговище откри в Дулово изложбата "Мъжката суетност в миналото" [Прочети повече...]
08.04.2015 - Областният управител поздрави участниците в детският празник „Слънцето свети за всички” в село Бабук [Прочети повече...]
07.04.2015 - Екоакция в двора на МБАЛ Силистра за Световния ден на здравето [Прочети повече...]
06.04.2015 - Областна администрация Силистра уважи с присъствие и поздравления поредица от великденски прояви в различни населени места [Прочети повече...]
06.04.2015 -  Областен информационен център – Силистра събра 731 идеи за развитие от жителите на 7-те общини в област Силистра [Прочети повече...]
03.04.2015 - Доайенът на художниците Георги Куртев с поредна изложба в Градска художествена галерия Силистра [Прочети повече...]
03.04.2015 - Урологично отделение на МБАЛ Силистра отбеляза 25 години от създаването си [Прочети повече...]
02.04.2015 - Съвместно обучение на читалища от област Силистра за новия програмен период [Прочети повече...]
01.04.2015 - В Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие [Прочети повече...]
01.04.2015 - Лазарски групи пяха и танцуваха в Областна администрация Силистра [Прочети повече...]
01.04.2015 - В Алфатар духовната и светската власти заедно в „Дни на православието“ [Прочети повече...]
01.04.2015 - Договаряме с Румъния сътрудничество в областта на извънредните ситуации [Прочети повече...]
01.04.2015 - Осигурено е финансирането на събитията, с които ще бъде отбелязана 100-годишнината от Първата световна война [Прочети повече...]
01.04.2015 - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор поема контрола по безопасната експлоатация на язовирните стени [Прочети повече...]
01.04.2015 - Облекчават се процедурите за гражданите и бизнеса при ползване на административни услуги [Прочети повече...]
01.04.2015 - 6,5 млн. лв дава МС на общини от област Силистра за общинска пътна инфраструктура [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011