ПОКАНА за участие в проекта "RINNO - модел за ускоряване ползите от Румънско - Българското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно-развойна дейност и иновации (R&D&I)

29/4/2015
 
П О К А Н А
 
RINNO-Модел за ускоряване ползите от Румънско - Българското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно - развойна дейност и иновации (R&D&I)
 

Министерството на образованието и научните изследвания на Румъния, чрез Националния орган за научни изследвания и иновации (ANCSI) и Министерството на образованиетои науката на България (МОН) активно участват в подкрепата на регионалното развитие на трансграничния регион на Румъния и България, в рамките на проект RINNO - модел за увеличаване на ползите в региона за трансгранично сътрудничество Румъния-България, използвайки RD&I, финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Избираемият регион на Програмата се състои от всички окръзи и области в граничната зона на Румъния и България, а именно: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, съответно Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Силистра и Добрич.

Проектът се осъществява съвместно от четири партньора: ANCS (Румъния) - Координатор, МОН, Министерство на образованието и науката (София, България), Фондация за демокрация, култура и свобода FDCL (Кълъраш, Румъния) и Асоциация на Дунавските общини „ДУНАВ” (Русе, България).
 
Основната цел на проект RINNO е да допринесе за социалното и икономическо развитие на трансграничния регион Румъния-България, предвиждайки партньорства между органите за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРД), университети, местни и централни администрации и МСП.
 
Проектът е насочен към следните целеви групи: бизнес общността, НИРД организации, университети, местни власти, неправителствени организации, медии.
 
График на предвидените по проекта събития:
 
 
Турну Северин
Видин
Слатина
Александрия
Добрич
Кълъраш
Разград
Русе
22.04
3.06
24.04
5.06
26.04
7.06
28.04
9.06
13.05
9.07
11.05
7.07
9.05
5.7
7.05
3.7

 

 
 
Крайова
Монтана
Враца
Плевен
Констанца
Силистра
Гюргево
В. Търново
23.04
4.06
27.04
6.06
27.04
8.06
29.04
10.06
12.05
8.07
9.05
6.07
8.05
4.07
7.05
2.07
 
 
За участие в обществения дебат в Силистра на 9.05.2015 г., е необходимо да бъде попълнена и изпратена до организаторите регистрационна форма на е-mail: nciobg@gmail.com, която можете да изтеглите от тук.
 
Дневният ред на мероприятието в град Силистра може да бъде изтеглен от тук.
 
 
За допълнителна информация:
Стилиян Върбанов – Председател на УС
Тел. 064 821 033
Моб. 0879 881 342