Областен информационен център – Силистра събра 731 идеи за развитие от жителите на 7-те общини в област Силистра

6/4/2015
            Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Политиката на сближаване на ЕС в България провежда национална кампания под мотото „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. Обществено допитване по темата и събиране на конкретни предложения и идеи за промяна на населените места с европейски средства до 2020 г. бе проведено в периода 16 март – 5 април 2015 г. във всички 265 общини в България. Тази кампания цели да бъдат набелязани наболели проблеми, като ще бъде потърсена възможност за преодоляването им и промяна към по-добро с европейски средства през този програмен период 2014-2020. Ще бъде подпомогната и комуникацията между местната власт и обществеността и всички ще бъдат включени в каузата за подобряване на нашия живот.
            Експертите от Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) попитаха жителите на всички 7 общини в област Силистра за техните идеи за развитие. Изнесени приемни на ОИЦ бяха проведени на комуникативни места, като минувачите  получаваха информация за постигнатото до момента с финансиране от европейските фондове в област Силистра, както и за новите възможности за реализиране но проекти. 731 анкетни карти бяха попълнени в периода на допитването, като най-срещаните предложения се отнасят до средата, в която живеят хората и услугите, които получават.
              Потърсено бе и детското виждане по сериозната тема, като ученици нарисуваха своите по-добри места за живеене и представиха с други изразни средства своите мечти и идеи. Изнесените приемни бяха последвани и от информационни срещи с представители на местните власти, образование, читалища и др. заинтересовани страни. По време на тези събития експертите от ОИЦ представиха одобрените оперативни програми за периода 2014-2020 и предстоящите възможности за финансиране на проектни идеи. Пет са одобрените от Европейската комисия програми, като първите покани за подаване на проекти се очаква да стартират в близките месеци.
              След приключване на първия етап от кампанията за набиране на анкети, предстои обобщаване на получените предложения. Резултатите от проведеното допитване ще бъдат обявени по време на втория етап от инициативата – от 16 до 30 април ще бъдат организирани и проведени нови информационни събития във всяка община. Според получените резултати, ще бъдат поканени потенциалните бенефициенти, които могат да реализират най-често срещаните идеи и нужди на хората по места. Предложенията ще бъдат обвързани от експертите в ОИЦ с конкретна програма и мярка, по която ще може да се получи финансиране за постигане на търсения ефект. Изложби от получените детски рисунки ще онагледят и допълнят описаните и представени идеи за подобряване на живота на хората. Рекламни материали от управляващите органи на оперативните програми ще бъдат разиграни в томбола за тези, които са попълнили анкетна карта.
 

          ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.