30.01.2013 - Дейността на Областна администрация-Силистра през 2012 г. и ангажиментите й през следващите няколко месеца, представи областният управител Николай Димов [Прочети повече...]
29.01.2013 - Комисията по заетост съгласува държавния план-прием за учебната 2013-2014 г. [Прочети повече...]
29.01.2013 - Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие Стратегията на област Силистра за интеграция на ромите (2014-2020) [Прочети повече...]
28.01.2013 - Референдум: Междинни данни към 00:40 ч., на база обработени 150 секционни протокола [Прочети повече...]
28.01.2013 - Референдум: Междинни данни към 01:40 ч., на база обработени 185 секционни протокола [Прочети повече...]
28.01.2013 - Референдум - данни на база 100 % обработени протоколи - в област Силистра общият брой на действителните бюлетини е 24 564. От тях – с отговор „Да“ са 15 995 бюлетини, а с отговор „Не“ – 8 569 бюлетини. [Прочети повече...]
28.01.2013 - Държавният план-прием за 2013-2014 г. ще обсъди Комисията по заетост [Прочети повече...]
28.01.2013 - Ще заседава Областният съвет по етнически и интеграционни въпроси [Прочети повече...]
27.01.2013 - Национален референдум за бъдещето на ядрената енергетика в България / Данни към 10:00 ч. на 27.01.2013 г. [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум / Към 13:00 ч. в област Силистра са гласували общо 14 422 избиратели [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум / Към 17:00 ч. избирателната активност в област Силистра е 17,98%. Гласували са общо 22 335 избиратели [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум: Данни към 19:00 ч: Изборният ден на първия национален референдум в новата история на България, в област Силистра приключи в 19:00 ч., с 20,12% избирателна активност [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум: Междинни данни към 21:30 ч. на база обработени 24,09% от протоколите [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум: Междинни данни към 22:40 ч., на база обработени 87 секционни протокола [Прочети повече...]
27.01.2013 - Референдум: Междинни данни към 23:40 ч., на база обработени 111 секционни протокола [Прочети повече...]
24.01.2013 - Зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова: „Изключително важно е да сме гъвкави, при предоставянето на социалните услуги“  [Прочети повече...]
23.01.2013 - Заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова ще бъде на еднодневно посещение в област Силистра [Прочети повече...]
23.01.2013 - По график се предоставят на общините от област Силистра изборните документи за предстоящия референдум [Прочети повече...]
21.01.2013 - Със заповед на инспекцията за държавен технически контрол в Русе се спира експлоатацията на съоръженията в амонячната хладилна компресорна инсталация на „Меком“ АД [Прочети повече...]
21.01.2013 - Седемте общини заедно ще определят приоритетите и визията си за Републиканската, Областната и общинските транспортни схеми и ще излязат с мотивирани предложения за промени в тях [Прочети повече...]
19.01.2013 - 28 януари ще бъде неучебен ден [Прочети повече...]
18.01.2013 - На 21.01.2013 г. (понеделник) ще заседава Областната комисия по транспорт [Прочети повече...]
18.01.2013 - Звената „Български документи за самоличност" ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват в националния референдум [Прочети повече...]
17.01.2013 - Кандидатите за директни плащания 2012 могат да проверят заявените си площи по електронен път [Прочети повече...]
17.01.2013 - Община Тутракан - с реална възможност да реализира проектни намерения за изграждане на закрита рибарска лодкостоянка [Прочети повече...]
15.01.2013 - Областният управител връща за ново разглеждане решение на Общински съвет-Кайнарджа [Прочети повече...]
11.01.2013 - 66 безработни от област Силистра започват работа по проект на Областна администрация-Силистра [Прочети повече...]
11.01.2013 - Представители на ЦИК проведоха обучителна среща в Силистра [Прочети повече...]
09.01.2013 - На 11.01.2013 г. представители на ЦИК ще проведат обучителна работна среща в Силистра, във връзка с подготовката на предстоящия референдум [Прочети повече...]
06.01.2013 - 35-годишният Светлин Иванов за 12-ти път „спаси“ Богоявленския кръст в Силистра [Прочети повече...]
05.01.2013 - Областният управител Николай Димов ще участва в тържествата за Богоявление в Силистра [Прочети повече...]
04.01.2013 - Областният управител върна за ново обсъждане решения на Общинските съвети в Силистра и в Тутракан [Прочети повече...]
Архив новини


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011