Община Тутракан - с реална възможност да реализира проектни намерения за изграждане на закрита рибарска лодкостоянка

17/1/2013
 
 
      Правителството предостави на община Тутракан правото на собственост върху държавен имот от над 13 дка на ул. „Крайбрежна” в града. Към момента той е използван от местните рибари за акостиране на риболовните лодки и разтоварване на улов. Решението на кабинета ще позволи на местната власт да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” с проект за изграждане на закрита рибарска лодкостоянка.
     Имотът бе прехвърлен по предложение на кмета на община Тутракан. След решение на Общинския съвет бе направено и мотивирано искане до областния управител Николай Димов. Той изрази положителното си становище за прехвърляне на имота, с ограничението – да не може общината да извършва разпоредителни сделки с него. Практиката е стандартна и цели опазване на собствеността. Положителното становище е съгласувано с МРРБ, след което последва и решението на Министерския съвет.
      Това е трети държавен имот с предоставено право на собственост в община Тутракан. Първите два касаят терен на крепостта „Трансмариска“  и имот, известен като „Къмпинга“ , в непосредствена близост до „Антимовското ханче“.  Целта е местните власти да бъдат максимално подпомогнати в усилията им за развитие на регионите.