Ще заседава Областният съвет по етнически и интеграционни въпроси

28/1/2013
 
 
            На 29.01.2013 г. (вторник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация-Силистра ще се проведе съвместно заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси и на общинските координатори за планиране на етническите и интеграционни процеси.
           Единствената точка в дневния ред на заседанието е  „Приемане на Стратегия на област Силистра за интегриране на ромите 2012-2020 г.“
          Очаква се да бъдат представени и Общинските планове за подкрепа на интеграционните политики 2012-1014 г.