Кандидатите за директни плащания 2012 могат да проверят заявените си площи по електронен път

17/1/2013
 
 
            Одобрен е обновеният слой „Площи в добро земеделско състояние“ за Кампания 2012, информира директорът на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Силистра Христина Николова.
          Всеки кандидат може да провери дали заявените от него площи попадат изцяло или частично в допустимия слой. Справката се извършва на електронната страница на фонд „Земеделие“ - http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012 . За тази цел, земеделските стопани - бенефициенти по схемите на Директни плащания на площ 2012 г. трябва да използват индивидуалните данни за уникалния регистрационен номер (УРН) и последните 4 цифри от ЕГН-то на физическото или единния идентификационен код (ЕИК) – на юридическото лице.
           При несъгласие с данните, до 14 февруари 2013 г. земеделските стопани могат да подадат възражение до Министъра на земеделието и храните., чрез Областна дирекция „Земеделие“, по място на регистрация за заявлението за подпомагане.
           Утвърденият образец на възражението ще се генерира от системата за справки на ДФ „Земеделие“ до 14 февруари 2013 г.
 
           Повече подробности могат да бъдат получени и от Областната дирекция „Земеделие“ в Силистра.