На 21.01.2013 г. (понеделник) ще заседава Областната комисия по транспорт

18/1/2013
 
           
            На 21.01.2013 г. (понеделник)от 11:00 ч., в заседателната зала на областната администрация ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт.
           Според предварителния дневен ред, ще бъде разгледано мотивирано искане на Община Ситово за преминаване на линията Силистра – Гарван с часове на тръгване - 06,10 ч. – 07,06 ч.; - 12.00 ч. – 13,30 ч.; - 16.00 ч. – 17,10 ч.; от квотата на община Силистра в квотата на община Ситово;
            Комисията ще обсъди и две искания от Община Силистра  за закриване на маршрутни разписания на две автобусни линии. Първото е по линията Силистра – Гарван, с часове на тръгване - 06.10 ч.  от Силистра– 07,06 ч.  – от с. Гарван, в второто - по линията Силистра – Малък Преславец, с часове на тръгване  - 05,45 ч. – 07,05 ч.
           В поканата до участниците за предстоящото заседание се посочва, че всички нови предложения за промяна на транспортната схема – т.е.  за откриване и закриване на линии и курсове, трябва да са съобразени с действащата нормативна уредба, която е в сила след 01.01.2013 г. Областният управител Николай Димов отново отправи и препоръката  вносителите на предложения (общините от област Силистра) да насочат вниманието си към линиите - значими за населението от съответната община, която представляват, за да се избегне лишаването на цели села от възможността да ползват обществен транспорт.
            Ръководствата на общините от област Силистра са своевременно уведомени, че имат възможност да представят и предложенията си за промени в Републиканската транспортна схема, предвид предстоящо заседание и на тематичната комисията в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.