Зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова: „Изключително важно е да сме гъвкави, при предоставянето на социалните услуги“

24/1/2013
           
 
       „Изключително важно е да сме гъвкави, при предоставянето на социалните услуги. Необходимо е да се променя и профилът на услугите, за да сме максимално полезни на хората“. Това сподели заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова в град Дулово, където откри Център за социална интеграция и рехабилитация. 150 млн. лева е осигурило правителството за 3 години и половина за изграждане на мрежа от социални услуги в страната, отбеляза тя и увери, че усилията в тази посока ще продължат.
      Зам.-министър Симеонова бе днес (24.01.2013 г.) на еднодневно работно посещение в област Силистра.
     В Дулово заедно с кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед и областния управител Николай Димов и народния представител Стефан Господинов, тя участва в кратка церемония по откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в града.
      Центърът е с капацитет 20 места. В него са създадени условия, подходящи за социална интеграция и рехабилитация, възможност за пълноценно общуване в съответствие с желанията и способностите на лицата и децата с увреждания.
Реални са възможностите в град Дулово да бъде създаден и Дневен център за деца с увреждания стана ясно след разговорите на зам.-министър Симеонова с кмета на общината д-р Юксел Ахмед. Сериозно се обмисля възможността в града да бъде разкрита и социална трапезария.
     Малко по-късно, в Областна администрация-Силистра зам.-министър Валентина Симеонова разговаря с областния управител Николай Димов, народния представител Стефан Господинов и с директорa на Дирекцията за социално подпомагане Анелия Василева.  Обсъдени бяха социалната политика в област Силистра, състоянието на социалните заведения и възможностите за подкрепа на уязвимите групи.
      В Силистра зам.-министърът, заедно с кмета на общината д-р Юлиян Найденов,откри новия Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие. В него, за срок от 6 месеца се предоставят комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Насочени са към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите. Оказва се и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Обектът е ремонтиран със средства от Фонд „Социална закрила”.
       „Материалната база, в която доскоро бе разположен Кризисният център в Силистра, бе в лошо състояние и не отговаряше на противопожарните изисквания за безопасност. Това наложи търсенето на алтернативни помещения - общинска собственост“, разказа председателят на  Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Христина Николова, която е ангажирана с Кризисния център.
За извършване на ремонтните дейности сдружението е подготвило проект към фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Средствата, предоставени от Фонда са в размер на 20 500 лв. Допълнително е осигурено съфинансиране от община Силистра в размер на 12 700 лв., чрез преходния остатък от издръжката на социалната услуга. Женско сдружение „Екатерина Каравелова” е осигурило 2300 лв. В новия център са обособени приемна стая, 3 спални помещения, кухня и трапезария, дневна стая с кътове за игра, за четене и подготовка за училище,санитарни помещения, работен офис.
      Всички си дават сметка, че това е една от най-тежките за изпълнение услуги. Убедена съм, че екипът е сформиран от професионалисти, които ще помогнат на жените да излязат от ситуацията, в която се намират, за да могат да се включат в обществения и професионалния живот много по-бързо и безболезнено“, каза при откриването на Центъра зам.-министър Валентина Симеонова. Тя заяви ангажираността на Министерството на труда и социалната политика и на местните власти да се търсят всякакви ресурси, „така че, да можем да дадем една добра възможност майката или детето, потърсили помощ, да се съвземат от преживяното и да поемат живота си в свои ръце“.
           
     Заместник-министър Валентина Симеонова посети и Центъра за временно настаняване в Силистра, Приюта за бездомници, Центъра за социална интеграция и рехабилитация.