Представители на ЦИК проведоха обучителна среща в Силистра

11/1/2013
 
         Ангажиментите, правомощията и задълженията на всички  участници в процеса на подготовката и протичането на предстоящия референдум бяха разисквани на работна обучителна среща, която се проведе днес (11.01.2013 г.) в Областна администрация-Силистра.
            Участие в нея взеха представителите на Централната избирателна комисия – Сабрие Сапунджиева и Емануил Христов, каквато е практиката за всички избори. Те имат ангажимент да окажат методическа помощ, при организацията и протичането на националното допитване.
           Присъстваха членовете на Районната избирателна комисия-Силистра, секретарите на 7-те общини на област Силистра, представители на ОД на МВР, на службата за пожарна безопасност, на териториалните бюра за гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) и на националния статистически институт, на областна администрация-Силистра и фирмата – преброител.
            Изборната документация, организацията на работа, спецификата на самия изборен процес, попълването на протоколите,най-често допускани грешки, съхранението на изборните книжа бяха сред темите, върху които бе фокусирано вниманието на участниците в обучителната среща.
           На 27 януари милиони български граждани ще имат правото да определят да развива ли страната ни ядрена енергетика.   „Ние сме технолози на процеса по подготовка и провеждане на Референдума. Не участваме разяснителната кампания – за или против!“, подчерта Сабрие Сапунджиева. Тя изрично обърна внимание на необходимостта – Районната избирателна комисия да подготви и осъществи максимално отговорно и детайлно обученията на Секционните избирателни комисии. „От тяхната работа зависи качеството на целия изборен процес, припомни г-жа Сапунджиева.
            Представителите на ЦИК разясниха и съдържанието и задължителните реквизити на изборните бюлетини. Гласуването ще става с бяла бюлетина. В горната й част хоризонтално ще бъде изписан избирателния район, последван и от въпроса на референдума – „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Под тях ще бъдат позиционирани двете квадратчета – едното с отговор „Да“, а другото – с отговор „Не“. Валидният знак, който гласоподавателят трябва да сложи е Х. Задължително е използването на химикал със син цвят, за да бъде отчетен вотът, бе изтъкнато по време на обучителната среща.
          Справка по ЕГН или адрес, за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, може да бъде направена в сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).