Референдум: Данни към 19:00 ч: Изборният ден на първия национален референдум в новата история на България, в област Силистра приключи в 19:00 ч., с 20,12% избирателна активност

27/1/2013
 
 
       В област Силистра са гласували общо 24 991 избиратели, от имащи право на глас 124 225 души съобщиха от РИК-Силистра. Избирателната активност в областта е 20,12%. 
       По общини:
  • община Силистра – гласували 12 056 избиратели, от имащи право на глас 53 729 души; Избирателна активност – 22,44 %
  • община Тутракан – гласували 3 055 избиратели, от имащи право на глас 15 789; Избирателна активност –  19,35  %
  • община Дулово – гласували 4 705 избиратели, от имащи право на глас 30 326; Избирателна активност – 15,51  %
  • община Алфатар – гласували 660 избиратели, от имащи право на глас 2 826; Избирателна активност –  23,35 %
  • община Ситово – гласували 1 143 избиратели, от имащи право на глас 5 540; Избирателна активност – 20,63 %
  • община Кайнарджа – гласували 840 избиратели, от имащи право на глас 4 255; Избирателна активност – 19,74 %
  • община Главиница – гласували 2 532 избиратели, от имащи право на глас 11 760; Избирателна активност – 21,53 %.
 
       В РИК-Силистра не са постъпвали сигнали за нарушения.
      Единствено в края на изборния ден, е постъпило възражение на част от членовете на Секционна избирателна комисия в с. Професор Иширково (община Силистра), които изказват твърдение за съставяне на документ с невярно съдържание. Председателят на Районната избирателна комисия в Силистра Мирослава Червенкова съобщи, че след като се  е запознала с възражението, РИК-Силистра е оставила без разглеждане част от него, тъй като счита, че е неоснователно. В другата си част, решението на РИК е - възражението да бъде препратено по компетентност на Районна прокуратура-Силистра. Решението е подписано с "частично особено мнение" от председателя на РИК-Силистра Мирослава Червенкова и от един от членовете на Районната комисия - Грета Димова.  Мотивировката за него ще бъда представена и пред ЦИК.  (Решението на РИК, под № 2 8, както и "Частичното особено мнение по решение № 28-НР от 27 януари 2013г., на Районна избирателна комисия-Силистра на Мирослава Красимирова Червенкова – председател на РИК-Силистра и Грета Миленова Димова – член на РИК – Силистра  е поместено в секция РЕФЕРЕНДУМ, на сайта на Областна администрация-Силистра -  www.silistra.government.bg )
 
       В областна администрация-Силистра, където е позиционирана Районната избирателна комисия започнаха да пристигат първите Секционни комисии.