Седемте общини заедно ще определят приоритетите и визията си за Републиканската, Областната и общинските транспортни схеми и ще излязат с мотивирани предложения за промени в тях

21/1/2013
 
 
                Експерти и представители на всички общини на област Силистра  заедно, на съвместни работни срещи, да разгледат в най-кратък срок маршрутните разписания по автобусните линии, да определят приоритетите и визията си за Републиканската, Областната и общинските транспортни схеми, да обсъдят нужните корекции и да излязат с мотивирани предложения за промени в тях. Около това решение се обединиха на днешното (21.01.2013 г.) си заседание членовете на Областната комисия по транспорт, а Община Силистра пое ангажимент да бъде водеща страна в този процес.
         Дискусията по темата бе провокирана след поредица предложения за частични промени в маршрутни разписания, внасяни от общините за разглеждане в Комисията.  Областният управител Николай Димов за пореден път подчерта, че не е целесъобразно да се правят актуализации на маршрутни разписания на принципа „на парче“, защото това често води не само до разместването на часовете на пристигане и отпътуване на автобусите в различните населени места, в различните общини, но се създават предпоставки за сътресения по други съществуващи линии и дори в цели направления, без да се постигне ефекта на комплексно оптимизиране.
        Във връзка със структурирането на Републиканската, на Областната и на oбщинските транспортни схеми, Областният управител изтъкна, че е наложителна цялостна ревизия на съществуващите разписания и линии: „Необходимо е да бъде обърнато много сериозно внимание и да се огледат кои линии от трите вида транспортни схеми трябва да останат, с кои часове на тръгване, с какви маршрутни разписания следва да продължат, но да станат от нерентабилни –рентабилни!“, бе категорично изразената му позиция.
         Николай Димов препоръча и при обявяването на конкурси, маршрутните разписания и линии от общинските транспортни схеми да се окомплектоват в пакети. Така, по думите му, ще може да осигури транспорт до всяко едно населено място в област Силистра. „Ако не сме предвидливи и не преценяваме в перспектива, примерно за пет години напред обстановката, като численост на населението в общините и по селата, като реален пътникопоток, като брой курсове до населените места, ако продължи практиката в общините - при оформяне на линиите  да се запазва тази огромна и за мен – необосновано голяма честота на курсовете до малки населени места, които след това не се изпълняват – ние нормален транспорт в областта няма да имаме!“, предупреди Областният управител и напомни, че „от това страдат както хората в малките населени места, така и превозвачите, които търпят загуби, изпълнявайки заложени  „празни“ курсове.
           
            В рамките на дневния ред, Областната комисия по транспорт прие предложението на община Ситово за преминаване на автобусната линия Силистра – Гарван, с часове на тръгване от Силистра в 06:10 ч.; 12:00 и 16:00 ч. и с часове на тръгване от с. Гарван в  07:06 ч.; 13:30 и 17:00 ч., от квотата на община Силистра към квотата на община Ситово.
Тази стъпка бе предприета като  решение на проблема с транспорта в селата Поляна, Попина и Гарван, след като на проведения от Община Силистра конкурс, линията е останала незаета, и в същото време – бяха изчерпани всички законови възможности тя да бъде възложена без конкурс.
            Комисията отложи за следващо свое заседание разглеждането на предложенията на Община Силистра за няколко промени в маршрутни разписания.