66 безработни от област Силистра започват работа по проект на Областна администрация-Силистра

11/1/2013
 
 
            Безработни от 5 общини в област Силистра започват работа по проект на Областна администрация-Силистра. Днес (11.01.2012 г.) 66 души, съгласувани с Бюро по труда, подписаха трудовите си договори.
            Проектът „Подкрепа за заетост“, който защити областната администрация, е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В началото на месец януари 2013 г., Областна администрация-Силистра сключи договор с Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда-Силистра. Чрез него, 66 души от общините Силистра, Дулово, Тутракан, Ситово и Кайнарджа, регистрирани в Бюрото по труда, получават възможност за трудова заетост за период от 9 месеца. Те ще работят в 31-н обекта, сред които – областна администрация-Силистра, държавни структури и поделения (РЗИ, митница, ЖП-гара, ГКПП-Силистра, областното пътно управление и пътните служби в областта, Пристанище-Силистра, Държавен архив и др.), учебни и социални заведения, общински администрации. Според изискванията на програмата, безработните се наемат в три професионални направления: Общ работник-поддържане на сгради, Работник-поддръжка на пътища и Пазач-портиер.
            Условията, при които започват работа са пълно работно време (8 часов работен ден), с трудово възнаграждение 380.00 лв., платен годишен отпуск, пенсионни и здравни осигуровки.
            Ръководител на проекта е областният управител Николай Димов. С негова заповед бе сформиран и екип за управление, както и – определени наставници -  служители на администрацията. Очакваният ефект от наставничеството, което ще се осъществява за период от 6 месеца, е да се осигури правилно разпределение на ангажиментите на наетите лица, както и да бъде осъществяван контрол върху качеството на работата им.
            С този проект, като численост на осигурена заетост, Областна администрация-Силистра е сред първите в страната.
             Днес (11.01.2013 г..) областният управител Николай Димов, заместниците му – Тодора Цонева и Алтимир Адамов и главният секретар на администрацията  - Николай Колев се срещнаха с всички новонаети 66 души по проекта.
            „Ще изисквам от вас да работите съвестно, да спазвате трудовата дисциплина и да не уронвате престижа на институцията“, изтъкна пред тях Областният управител.
            От 14.01.2013 г. (понеделник), всички новоназначени трябва да са по работните си места. През първия месец е предвидено и обучение на наетите, което ще подпомогне адаптацията им към реална трудова среда и към условията на новата работа.