Николай Димов към учредителите на Сдружение за напояване "Изгрев": "Начинанието ви е трудно, но много далновидно и благородно!"

7/4/2012
 
      „Начинанието,  с което се захващате е трудно, но е много далновидно и  благородно! Вярвам, че вашите деца и внуци ще се гордеят с решението, което взехте днес. На тях ще оставите една земя в много добро състояние, с развито поливно земеделие.“ Това сподели областният управител Николай Димов пред учредителите на първото по рода си Сдружение за напояване „Изгрев“ в област Силистра. Той присъства на Учредителното събрание за създаване на         Сдружението, което бе проведено днес (07.04.2012 г.) в тутраканското село Белица. Негови делегати и съучредители бяха собственици и ползватели на земи в землищата на 5 села в община Тутракан.
       Територията на Сдружение за напояване „Изгрев“ обхваща 12 100 дка изградена поливна площ, годна за напояване, в землищата Белица, Антимово, Варненци, Преславци и Шуменци. На днешното учредително събрание бяха избрани 7-членен Управителен съвет и 3-членен Контролен съвет, с 3-годишен мандат. За председател на сдружението бе избран Георги Янков от тутраканското село Белица.
       Приет бе и Устав, според който Сдружението ще бъде с предмет на дейност – експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл.47 от Закона за сдруженията за напояване и негови заключителни разпоредби, хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици. Хидромелиоративната инфраструктура на територията на Сдружение „Изгрев“ е включена в имуществото на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав – гр. Русе.  Тя е публична държавна собственост и включва язовир Антимово, помпените станции в Антимово и Белица, изравнителите и подземна тръбна мрежа.
         Като  припомни прогнозите за трайно засушаване, свързани и с нарастващия дефицит на храни, Областният управител определи днешното събитие като своеобразна „бяла лястовица“ за област Силистра и като  първи реален резултат от усилията за възстановяване и развитие на сектора „поливно земеделие“ в региона. „Тази дейност, която вие ще осъществявате е много далновидна и аз съм щастлив, че присъствам на нещо градивно“, подчерта Николай Димов. Той препотвърди ангажимента си - да оказва нужната подкрепа на Сдружението, при преодоляване на административни пречки или трудности. Още при встъпването си в длъжност - преди 5 месеца, Областният управител обяви намерението си да работи за развитието на селското стопанство в региона и по-конкретно – за развитие на поливното земеделие в област Силистра. По негова инициатива, през м. март, експерти от земеделското министерство разясниха на местни производители в детайли възможностите за  пълноценно прилагане на мярка 125 – „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитие и адаптиране на земеделието“, която тази година трябва да бъде „отворена“. Тя може да бъде особено ефективна за Сдружението за напояване „Изгрев“, тъй като допуска финансиране за Изграждане, реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване и отводняване, за окрупняване на земеделските земи.
       От поливното земеделие ще се възползват производители на царевица, люцерна и тютюн, сподели г-жа Петра Пенчева – дългогодишен земеделски производител, председател на ЗК Изгрев“ в село Белица, един от инициаторите за създаване на сдружението и член на учредителния му комитет. Тя бе категорична, че поливното земеделие има голям потенциал, който хората в региона имат и желанието и упоритостта да развият. Надеждите на учредителите са свързани и с възможността за развитието на зеленчукопроизводството и на овощарството в района, подчерта г-на Пенчева.
      На днешното събитие присъстваха директорът на Напоителни системи ЕАД – клон Долен Дунав – гр. Русе Михаил Милчев и директорът на ОД „Земеделие“-Силистра – Георги Иванов
       Протоколът от учредителното събрание и Уставът на сдружението трябва да бъдат внесени в Министерството на земеделието и храните до 21 май т.г. за одобрение.
       Сдружението се смята за възникнало от деня на вписването му в предназначения за това регистър, при окръжния съд по седалището му.