Министерство на туризма обяви конкурс за детска рисунка "Моята ЕДЕН дестинация в България"

6/6/2016

За Деня на детето, 1 юни, Министерството на туризма обяви конкурс за детска рисунка на тема  „Моята ЕДЕН дестинация в България (целевата група са деца на възраст между 7 до 14 години).

 

Инициативата се организира в изпълнение на проекта  „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - второ издание, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС. Конкурсът за детска рисунка на тема  „Моята ЕДЕН дестинация в България" започна на 01.06.2016 г. и ще продължи до 22.07.2016 г. включително.

 

В него могат да вземат участие деца на възраст между 7 и 14 години. Получените рисунки ще бъдат разгледани от жури като най-добрите сред тях ще получат възможността да бъдат поставени на предвидените за изработване по проекта рекламни сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разпространявани в страната и в чужбина. Всеки, който желае да участва може да изпрати своята рисунка по пощата или по куриер на адрес гр. София, ул. "Съборна №1, за Министерството на туризма.

 

Повече информация може да откриете на следния линк: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-startira-konkurs-za-detska-risunka-moyata-eden.

 

25 туристически дестинации в ЕС получиха наградата на Европейската комисия  „EDEN 2010 за отлична туристическа дестинация, свързан с голямата тема Водата - извор на живот и благоденствие” на галацеремония в Брюксел - на 27 септември 2010 г.

Награди получиха водни природни  „атракции от Австрия, Белгия, Хърватия, България, Кипър, Чехия, Естония и други. Сред наградените бе и Областна администрация Силистра.

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) - проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа  „най-добра дестинация" за всяка участваща държава. Цели се и популяризирането на малкопознати туристически дестинации в общността.

Наскоро в София с участието на областния управител на Силистра Стоян Бонев бе проведена първата национална среща с представители от най-добрите ЕДЕН дестинации в България. Събитието беше организирано от Министерството на туризма в рамките на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – второ издание”, финансиран по програма COSME 2014-2020 г. 

Изпълнението на проекта на Министерство на туризма е до 1 август 2017 г. Общата цел е в две направления: представяне на българските най-добри ЕДЕН дестинации на националния и на избрани чуждестранни туристически пазари, както и повишаване на информираността и разбирането за ЕДЕН-инициативата и за принципите на устойчиво развитие. В силистренския „случай“ ще има и надграждане на предишни проекти, свързани с България по ЕДЕН-линията.
 
Целевите групи са местни и регионални администрации (между тях е и Областна администрация Силистра), неправителствени организации (НПО) и други заинтересовани страни, които са вземали участие в досегашните български ЕДЕН-проекти; професионалисти и заинтересовани от туризма лица, целящи максимално разкриване на потенциала на отличните туристически дестинации и развитието на туристическите услуги в съответствие с принципите за устойчиво развитие; ключови фигури в туризма на местно, регионално, национално и международно ниво (специалисти, медии, блогъри и туроператори).