Комисията по заетост в област Силистра оцени проектите по схема „Обучение и заетост“

3/6/2016
 
В залата на Областна администрация Силистра под ръководството на главния секретар Ивелин Статев заседание проведе Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, свикана със заповед на областния управител Стоян Бонев.
 
В дневния ред: кратка информация по Програма „Обучение и заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, която бе рестартирана в края на м. април т.г., във връзка с подадените от работодатели от област Силистра 116 заявки; първоначална оценка от Комисията на базата на приоритетите, заложени в програмата за безвъзмездна финансова помощ.
 
Резултатите: класирани са 48 проекта с общо 136 работни места за близо 914 хил. лева. Като резерв остават 38 проекта за 99 работни места. Недопустими или анулирани са 30 от заявките. Предложенията са на работодатели от целия икономически спектър,, вкл. производство/индустрия, търговия и услуги.