За пети път - „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ на областния управител на Силистра

15/6/2016
На 16 юни за пети път под патронажа на областния управител на Силистра ще бъде проведена уникалната „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“.
 
На поканата на областния управител Стоян Бонев се отзоваха близо 40 представители на държавната администрация, хора от бизнеса и конкретно от сферата на земеделието в област Силистра; от кметствата и училищата, в името на едно голямо общо добро, на което адресати са деца и подрастващи. Защото са добри в учението и имат нужда от помощ за повече самочувствие и възможности за личностно развитие.
 
И тази година, както и през предишните 4 години, бе създаден фонд за подпомагане на талантливите деца на област Силистра и в настоящата кампания традицията е спазена: индивидуалната подкрепа се определя от волята на всеки дарител, тъй като той решава на кого какво да дари – във вид на парично изражение или на материален подарък.
 
Реализацията на инициативата е с организационното съдействието на Областна администрация, с помощта на кметовете на общини и кметства, както и с логистичната подкрепа на Регионалния инспекторат по образованието в област Силистра, предоставил списък с имената-адресати на децата с отличен успех, но в затруднено материално положение, който бе разпространен сред потенциалните дарители. Част от тях сами определят адресата на своето дарение.
 
В ритуала за отчитане на резултатите от дарителския фонд, който ще започне в 11,30 ч. в залата на Областна администрация Силистра ще участват дарителите или техни представители; кметове на общини и на населени места, учители, децата – адресати и техните родители, както и представители на медиите.