Дунавският регион се нуждае от обща запазена марка

21/6/2016
В Русе бе проведена международната конференция на тема „Устойчиво развитие на туризма и сигурност в Дунавския регион“ с участието на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу и над 100 представители на почти всички държави от Дунавския регион, посланици, регионални и местни ръководители, предприемачи, представители на академичната общност, на неправителствения сектор и др.
 
Във форума област Силистра бе представена от областния управител Стоян Бонев и от заместник областния управител Елена Томова, както и община Силистра от кмета д-р Юлиян Найденов.
 
Сред темите за обсъждане бе изработването на общ туристически бранд (запазена марка) на Дунавския регион, предвидено като цел номер едно в приоритетна ос 3 на стратегията на ЕС за развитие на този регион.
 
Според публикации в русенски медии по думите на министър Ангелкова става ясно, че страната ни има огромен потенциал да стимулира развитието на туризма в Дунавския регион, в който от България попадат областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.
 
Според статистиката на тяхна територия през 2015 г. са пренощували близо половин милион туристи, а приходите от нощувки са над 8 млн. лв. 980 000 румънци са посетили България през миналата година, а тази година се очаква над 1 млн. от северните ни съседи да посетят България. 
 
От своя страна еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу коментира, че сигурността е много важна тема за Дунавския регион и туристите, които го посещават. И отново според справките, всеки 5-ти европеец живее и работи в Дунавския регион (общо 112 млн. жители); едно евро от всеки десет във вътрешния продукт на Европейския съюз идва от туризма.
 
Според заключенията на форума: много е важно държавите от Дунавския регион да вземат общи решения за разширяване на контактите, за да бъде създадена регионална идентичност и общ бранд Дунав, за да стане регионът по-разпознаваема туристическа дестинация. 
 
ОП „Човешки ресурси" 2014-2020 предвижда 2,5 млн. евро за операция, посветена на „Дунавските партньорства за растеж и заетост“. Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 също поставя сериозен акцент върху Дунавската стратегия, включвайки специфични изисквания в Насоките за кандидатстване и критерии за избор на проекти, които обвързват пряко инвестиционните намерения на бенефициентите с постигане на целите на Стратегията.
 
Трансграничните програми имат директен принос за изпълнението на Стратегията чрез конкретни цели и приоритети. Програма Интеррег V-A Румъния -България с ресурс от 258 млн. евро подкрепя 4-те стълба на Стратегията и 8 от всички 11 приоритетни области. Трансгранична програма ИПП II България-Сърбия с бюджет от 34 млн. евро подкрепя 6 от приоритетните области на Стратегията, включително тази за туризъм.
 
Транснационална програма „Дунав" осигурява директна подкрепа за устойчивото използване на природното и културно наследство и ресурси, конкурентоспособността на бизнеса и свързаността в региона.