Готов е план за новообразувани имоти в местност в Тутракан

19/12/2013
         В ОА-Силистра комисия с председател Джанан Халил, заместник областен управител на Силистра, прие окончателно извършената работа по изработване на помощния план и изработката на плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в местността „БАША“ за поземлени имоти 506.5, 506.6, 506.7, 506.9 и 506.10 в землището на град Тутракан. Плановете са изработени по възложение от ОА-Силистра чрез обществена поръчка от 16 февруари 2009 г. Изпълнител на поръчката по договор е „Дунав-кадастър“ ЕООД-Свищов.