Избори – 12.05.2013 / Данни към 13:30 ч.

12/5/2013
     Към 13:30 ч. в област Силистра, своето право на глас са упражнили общо 35 978 избиратели, от имащи право на глас 121 413  души, по избирателни списъци, предадени на секционните избирателни комисии на 11.05.2013 г..
     По общини:
  • община Силистра – 16 320гласоподаватели
  • община Алфатар -  868 гласоподаватели
  • община Главиница – 3 239  гласоподаватели
  • община Дулово –  8 278 гласоподаватели
  • община Кайнарджа –  1 118 гласоподаватели
  • община Ситово –  1 614  гласоподаватели
  • община Тутракан – 4 541 гласоподаватели
 
     Към този час, в РИК-Силистра са постъпили 12 жалби. Част тях са за демонстриран (показан) вот от избирател, за сниман вот от избирател и за наличие на агитационни материали, уточниха от РИК.  Към момента, всички жалбисе проверяват на място, от  представители на Комисията по жалбите в РИК-Силистра. След като бъдат проверени сигналите, на база съставенияконстативен протокол от Комисията по жалбите, РИК-Силистра ще се произнесе.
     Решенията на РИК-Силистра се публикуват на сайта на Районната избирателна комисия –http://rik20.cik.bg/
     В 20 МИР-Силистра работят общо 221 избирателни секции, една от които ( в общ. Тутракан) -  подвижна.
     12 са секциите в областта за хора с увреждания.