Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 август 2015 г.

31/8/2015
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1касиер, средно професионално обр. – икономически профил
2касиери, средно професионално обр. – икономически или технически профил
1 продавач консултант, средно професионално обр. - икономика и финанси на търговията
1 продавач консултант, средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти, средно професионално обр. с икономически профил
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
1 техник, телекомуникации, средно професионално обр. с технически профил
1 автомеханик, средно професионално обр. в сферата на автотранспортната техника
 
- За обучение по време на работа
 
1 мияч на МПС – ръчно миене
2машинни оператори на металообработващи машини
1 боргвергист
1 фрезист
1 стругар
2 шлосери монтьори
1 формовчик
 
Други СРМ към деня
 
1 възпитател - висше образование, начална училищна педагогика
1 учител, практическо обучение - висше образование, инструктор
1 чистач/хигиенист – средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - висше образование, английски език
1 възпитател - висше образование, математика, български език
1 крупие – средно образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно образование
2 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 счетоводител – средно образование, счетоводство
1 секретар – средно образование, турски език
3 склададжии – основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С+Е
3 шивачи – средно образование
2 автомонтьори – средно образование
1 крояч, текстил – средно образование
2 шофьори на автобус – средно образование, кат.Д
2 гладачи – средно образование
3 шивачи на облекло – средно образование
1 пакетировач – основно образование
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В
2 пласьори на стоки – средно образование
2работници, изолация – основно образование
1 зидар – основно образование
1 машинен оператор, дърводелство - средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
4 сезонни работници, земеделие – основно образование
1 стругар – средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
3 електромонтьори – средно професионално образование
2 общи работници, промишленост - основно образование
3 машинни инженери - висше техническо образование
1 машинен оператор, шиене - средно професионално образование
1 шивач на облекло - средно професионално образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
2 машинни оператори, шиене - средно професионално образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 продавач консултант – висше обр., бакалавър медицина, медицинска сестра
- За обучение по време на работа:
 
4 бармани, средно обр.
4 сервитьори, основно обр.
3 дограмаджии /дърво, пластмаса, алуминий/, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 работник, зареждане на рафтове, основно обр.
1 помощник-готвач; средно обр.
2 автомонтьори, средно обр.
1 снабдител-доставчик, средно обр.
1 машинен оператор шиене, основно обр.
6 миячи на превозни средства, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 организатор, крайно гладене – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
1 организатор в шевно производство – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
1 технолог, облекло – средно образование, технология на облеклото, опит 3 години
10 машинни оператори, шиене на облекло – основно/средно образование
1 продавач консултант – средно образование
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 продавачи на закуски и напитки – средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 счетоводител, оперативен – висше обр., бакалавър или магистър по икономика
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач на закуски и напитки – основно обр.
1 оператор, копирна техника – средно обр.
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 дърводелец мебелист – основно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
1 продавач консултант – основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
2 старши възпитатели, начален етап - висше образование, начална училищна педагогика, мин. 10 години опит, компютърна грамотност
1 възпитател, начален етап – висше образование, начална училищна педагогика, мин. 1 година опит, компютърна грамотност
4 възпитатели, прогимназиален етап – висше образование, мин. 1 година опит
1 старши учител по география и икономика – висше образование по специалността, мин. 10 години опит, компютърна грамотност
1 пазач, невъоръжена охрана – средно образование
1 възпитател, прогимназиален етап – висше образование, български език и литература, английски/руски език
1 учител по български език и литература, прогимназиален етап – висше образование по специалността
1 учител по компютърни науки, практическо обучение – прогимназиален етап – висше образование, компютърни науки и технологии/информатика и информационни технологии
1 общ работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство – средно образование
1 младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по български език и литература – висше образование по специалността
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат. С+Е, средно/основно образование
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
1 санитар – няма изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради – начално образование
1 пекар – основно образование
4 старши учители в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика, опит 10 години
1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика
1 старши учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език – висше филологическо образование, компютърна грамотност, мин. 5 години опит
1 възпитател начален етап – висше образование, начална училищна педагогика, компютърна грамотност, опит до 1 година
3 главни сервитьори – средно образование
2 водачи на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
1 продавач консултант – средно образование, мин. до 1 година опит
3 общи работници, строителство на сгради – няма изисквания за заемане
1 специалист логистика – висше образование, английски език, компютърни умения
1 организатор производство – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 старши учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап – висше образование по специалността, 10 години трудов стаж по специалността
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа п