Правителството прие Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация

23/12/2015
 
Правителството одобри Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г.
 
Стратегията, приета от Министерския съвет през март 2014 г., има четири стратегически цели – ефективно управление и върховенство на закона, партньорско управление с гражданите и бизнеса, открито и отговорно управление и професионално и експертно управление.
 
Приемането в началото на 2015 г. на новата Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) наложи по-дългосрочно планиране на мерките и дейностите за изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация, чийто основен източник на финансиране е именно оперативната програма. Поради това в рамките на Съвета за административната реформа бе изготвена Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация, която обхваща целия програмен период до 2020 г.
 
Документът по съдържание представлява план за изпълнение по смисъла на стратегията, поради което с приемането й от Министерския съвет отпада необходимостта от изготвяне на ежегодни планове.