ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от Агенцията по заетостта за работа в Португалия

3/12/2015
 
Агенцията по заетостта набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия. Конкретните оферти са за бране на малини, като предлаганата заетост е както за жени, така и за мъже. Компаниите, които са членове на фермерската организация MadreFruta, предлагат сезонни договори за 3 до 4 месеца, стартиращи от февруари-март 2016 г. и продължаващи до май-юни с.г., с възможност за постоянен договор.
 
Желаещите трябва да са с основно образование, да са физически здрави и издръжливи. Едно от изискванията към кандидатите е да имат опит в брането на плодове.
 
Крайният срок за кандидатстване ще бъде уточнен допълнително, след като се определят точните дати за интервюта. Кандидатства се чрез записване в териториалните поделения на Агенцията по заетостта – дирекциите „Бюро по труда” по местоживеене.
 
Повече и подробна информация за офертата за малиноберачи в Португалия може да се намери на интернет страницата http://eures.bg.
 
2 декември 2015 г.