В село Бабук бе проведен ритуал по приключване на проекта „Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра“

21/12/2015
В село Бабук бе проведен ритуал по приключване на проекта „Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра“. В него участваха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, заместник областният  управител Елена Томова, Виорел Гица от Кълъраш и Кузмин Негойца от комуна Росеци, както и др. представители на властта, вкл. изпълнителят на проекта „Пътперфект –Т” ЕАД  от гр.  Силистра.
 
Програмата за ,,Трансгранично сътрудничество Румъния – България” е една от Оперативните програми за периода 2007 – 2013. Целта й е да затвърди сътрудничеството в граничната зона на двете страни съседки чрез общи дейности, които водят до взаимно свързване на териториите и представяне на съответното социално-икономическо развитие, свързаност и устойчивост на граничния регион.
 
През април 2013 г. в Съвместния Технически Секретариат на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България бе подписан договор за финансиране на проекта по Приоритетна ос 1 ,Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1.1. Подобрения на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения".
 
Общата стойност на проекта е 7 988 077,59 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е на стойност: 2 889 201,16 евро. Основна дейност по проекта е рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа с дължина 10,62  км между селата Срацимир и Бабук. В Община Росеци рехабилитацията е на 26 улици с обща дължина 13.9 км. На 28 август 2015 г. бе даден стартът с първа копка на основната дейност по проекта.
 
Проектът е продължение на политиката на Общинската администрация за подобряване на транспортната инфраструктура чрез конкретни партньорства на трансгранично ниво. Завършеният проект е естествена база за бъдещо пълно доизграждане и надграждане на обектите на интервенция от този тип.