Нов заместник областен управител на област Силистра и нов главен секретар на Областна администрация

15/12/2015
 
 
Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев представи на служителите в Областна администрация Силистра новоназначения заместник областен управител г-жа Елена Томова и спечелилия конкурса за главен секретар на Областна администрация Силистра г-н Ивелин Статев. 
 
Елена Тодорова Томова е родена през 1975 г. в град Тутракан. Завършила е СОУ „Васил Левски“ в град Главиница и специалност „Педагогика на обучението по биология  и химия“ в РУ „Ангел Кънчев“ – град Русе. Работила е като учител и зам. директор на училище. Заместник кмет на община Главиница в периода 2011-2015 г. 
 
Ивелин Статев Иванов, главен секретар на Областна администрация Силистра, е роден през 1970 г. в град Силистра. Завършил е ТМТ „Владимир Комаров“ – град Силистра. и ВВОВУ „Васил Левски“ – град Велико Търново. Работил е в Българската армия (1994-1996 г.) и в МВР (1997-2007 г.). Директор на ОД на МВР – Силистра (2009-2013).
 
На снимката отляво надясно: Младен Минчев - заместник областен управител, Стоян Бонев - областен управител, Елена Томова - заместник областен управител, Ивелин Статев - главен секретар.