Представители на държавната и на местната власти откриха обновения Дунавски парк в Силистра

18/12/2015
С участието на зам. министър Деница Николова от МРРБ, както и на заместник областните управители Младен Минчев и Елена Томова по покана на кмета д-р Юлиян Найденов в град Силистра се проведе церемония по прерязване на лентата на обновения Дунавски парк. Ритуалът бе предшестван от заключителна пресконференция в община Силистра с участието на зам. министър Николова, на д-р Найденов и на инж. Емил Гойчев - от община Силистра, както и на д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра. В срещата с медиите се включиха представители на фирмите за изпълнение на проекта и за надзор над работата им. 
 
Ремонтните дейности са по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Бюджетна линия BG161PO001/1.4-09/2012, договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011.
 
Общата стойност на проекта е 5 335 310.38 лв., като 4 535 013,82 лв. е съфинансиране от ЕФРР, 533 531,04 лв. национално съфинансиране и 266 765,52 лв. – собствен принос на Община Силистра.  От тях за двата допълнителни обекта: Дунавски парк - източна зона 1, и Дунавски парк - източна зона 2, са вложени 515 214.64 лв.
 
На 24 юни 2014 г. с първа копка  стартираха дейностите по реновиране на Дунавския парк. В процеса на работа съгласно всички изисквания и цели на проекта бяха изградени пешеходни алеи – над 12 000 м2, маркирана е нова велоалея, увеличени са зелените площи, засадени са над 500 дръвчета и различни видове храсти, извършена е санитарно прочистване на короните на дърветата.
 
Изградени са четири детски площадки за различни възрастови групи деца, една комбинирана площадка за спорт – баскетбол и футбол, локализирани са четири места за тенис на маса. Реновираният Дунавски парк разполага и с фитнес площадка. Реконструирани са съществуващите чешми и са изградени нови,  ремонтирана е съществуващата обществена тоалетна. Двата фонтана по входната алея са изцяло реновирани.  Изградени  са два нови шадравана  и водно огледало. 
 
Въведени са системи за енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и напояване. Осигурени са три зони за достъп с над 100 места за паркиране. Новоизградени са четири беседки. Монтирани са 218 нови пейки. Създадена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Територията на парка е със свободен достъп.
 
В центъра на площад „Свобода“ са изградени  водни атракциони, места за отдих, подменени са изцяло осветителните тела, а частично - настилката. Ремонтирани и възстановени са всички капаци на шахти по площада.