Правителството одобри промени, които ще подобрят достъпа до правосъдие и правни услуги

9/12/2015
 
Подобряване на достъпа до правосъдие, който чрез правни съвети и консултации гарантира правни услуги на максимално широк кръг лица от уязвими социални групи – това предвиждат промените в Наредбата за заплащането на правната помощ, които Министерският съвет прие на днешното си заседание. Правните съвети ще се дават по Националния телефон за първична правна помощ (НБПП) при Националното бюро за правна помощ, както и в регионални центрове за консултиране.
 
Националния телефон 0700 18 250 действа от края на октомври 2013 г., когато бе създаден по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, заедно с първите два центъра за правна помощ – във Видин и Сливен. От 2015 г. тяхната дейност е и нормативно регламентирана. Със сегашните промени в наредбата се предвижда, че за правен съвет и за консултация по Националния телефон и в регионалните центрове за консултиране ще се плаща по 30 лева на час от фонда на НБПП при реално дадени консултации.
 
За да се подобри достъпът до правосъдие, се въвежда и възможност за предоставяне на правна помощ по някои специфични спорове и специално уредени производства, регламентирани с актове на европейското право, но неуредени в Наредбата за заплащане на правната помощ към момента. Такива са правната помощ по дела за признаване изпълнение на чуждестранно съдебно решение за издръжка, при презгранични спорове, както и по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.
 
Подобряване на достъпа до правосъдие на етап първична правна помощ – консултация и подготовка на документи за образуване на дело, чрез завишаване размера на адвокатското възнаграждение, е друго от измененията в постановлението. Първичната правна помощ ежегодно нараства поради икономическата криза и безработицата, които водят до обедняване на хората и те нямат възможност да отделят средства за упълномощаване на адвокат при необходимост. Този етап от правната помощ на граждани от уязвими социални групи е изключително важен за своевременното и правилно решаване на техните правни проблеми, преценка на правния интерес на кандидата, основателност, обоснованост и допустимост на претенцията и ползата, която правната помощ би донесла на лицето, кандидатстващо за нея. В резултат на нарастването на първичната правна помощ се отбелязва намаляване на неоснователните претенции, предявени пред съда и процесуалното представителство чрез служебен защитник в съдебна фаза.
 
Проектът предвижда още подобряване на достъпа до правосъдие по дела, които продължават повече от една година, чрез въвеждане на материален стимул за служебния защитник и придържане към принципа за последователност и стабилност на защитата, чрез „незаменяемост” на служебния защитник.
 
В резултат на подобрения механизъм за контрол на правната помощ, чрез прилагането на Единни критерии и стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ, Националното бюро за правна помощ има възможност да извършва индивидуална преценка на количеството и качеството на положения труд от служебния защитник.