Минималната работна заплата става 420 лв.

23/12/2015
 
От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 420 лв. С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът „работещи бедни“ и да се генерират по-оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление. Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.