Фестивал на коледарски групи "Силистра 2015"

21/12/2015
В Силистра се проведе 21-ото издание на фестивала "Стани, нине, господине", в който участват коледарски групи. Представители на 10 читалища, клубове и училища се включиха във фестивала, който има общински характер. В него се представиха коледарски групи от Айдемир (НЧ "Родолюбие") - първо място; от Калипетрово (НЧ "Пробуда") и Бабук (НЧ "Пробуда") - втори места; от Срацимир и Силистра (НЧ "Дръстър") - трети места; от Калипетрово (Младежка група при Клуб "Хари - 3"), Проф. Иширково (НЧ "Просвета") и НЧ "Доростол" - Силистра.
 
Общият награден фонд бе 1 000 лева, осигурен от община Силистра, кметът на която д-р Юлиян Найденов е патрон на проявата, която е със запазено място в общинския и в областния културни календари. Жури с председател Йордан Касабов - д-р по етнология, оцени представянето, определяйки за първенец Коледарска група при НЧ "Родолюбие" - село Айдемир. Второто места бе разделено от групите от Калипетрово - НЧ "Пробуда" и НЧ "Дочо Михайлов" - село Бабук. Третото място бе поделено между групите от село Срацимир (НЧ "Иван Вазов") и град Силистра (НЧ "Дръстър") - четвърти места.
 
Четвърти места: Калипетрово (Младежка група при Клуб "Хари - 3"), Проф. Иширково (НЧ "Просвета") и НЧ "Доростол" - Силистра. Специална награда за коледарска група при 3в клас в СОУ "Никола Вапцаров" - Силистра. Поздравления от областния управител Стоян Бонев, от председателя на ОбС Силистра от името на съветниците чрез адрес на д-р Мария Димитрова - председател. Фестивала откри Денка Михайлова - зам. кмет "Хуманитарни дейности".