Кметове от България и Румъния с обща декларация за 12 общи транспортни връзки в Долен Дунав

3/7/2015
           В румънския град Гюргево бе проведена международна конференция, на която бе обсъдена ситуацията с транспортните връзки в района на Долен Дунав, към който е и България, респективно и област Силистра. Във форума от силистренска страна участваха кметът на общината д-р Юлиян Найденов и заместник областният управител Младен Минчев, както и представители на СНЦ "За по-чиста и добра Силистра". От българска и от румънска страна се включиха 19 кметове на общини.
         Конференцията завърши с гласуване на декларация, представяща становище на участвалите кметове от двете страни, застанали зад идеята за изглаждане на 12 транспортни съоръжения в тази част на река Дунав. Документът предстои в близките месеци в рамките на приетия план за действие (разчетен до м. март 2016 г.), да бъде сведен до знанието на съвета на дунавските градове в Германия, до фонда за стратегически инвестиции, до Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент, и др. институции. През м. ноември кметовете на крайдунавски общини (от Видин до Силистра и от Бекет до Тулча) отново ще се съберат, за да направят междинна равносметка.
       От представените факти е станало ясно следното: крайно недостатъчни са съществуващите 6 транспортни връзки в долното поречие на река Дунав, чиято дължина е 931 км (средно на 155 км). Така описаната картина не създава условия за трансгранични взаимоотношения и дейности в областта на икономиката, туризма, културата и обединението на хора. За сравнение: 7 са мостовете в града побратим на Силистра – Улм, Германия, 10 в унгарската столица Будапеща, срещу общо 4 на протежение на целия Долен Дунав.  
           В експозето си пред аудиторията д-р Юлиян Найденов подчерта: „Макар и работейки поотделно – всеки в страната и региона, от който идва, единствено обединени бихме постигнали желания резултат. Изравняването на регионите е отговорност и на европейските ни партньори, и аз приемам днешната среща като подадена ръка от Горен Дунав.“