Одобрена е програмата на XI Национален събор на българското народно творчество - Копривщица 2015

20/7/2015
 
        Одобрена е програмата на XI Национален събор на българското народно творчество - Копривщица 2015, съобщиха на сайта на Министерство на културата на Република България. Юбилейното издание на събора е посветено на 50-годишнината от първия Събор, както и на 70-годишнината на ЮНЕСКО. Почетен патрон е Ирина Бокова, генерален директор на закрилящата културата световна организация. В Събора участие ще вземат повече от 12 000 изпълнители от цялата страна. Общото времетраене на програмата е 101 часа, като изпълненията са на 7 сцени разположени в местността „Войводенец“ над Копривщица.
         Групите от област Силистра ще се представят на четвърта сцена от 9 до 13 ч. пред жури в състав: проф. Албена Георгиева, проф. Горица Найденова и гл. ас. Евгения Грънчарова. Откриването е на 7 август от 11 часа на втора сцена, която е и централна. На същата сцена на 9 август от 11 (12 часа) е закриването, както там са показите на най-добрите изпълнения от 1-4 сцена на 8 август от 9 часа.
       Участниците от Крайдунавска Добруджа: да припомним, че в регионалния преглед, проведен на 13 юни в Силистра, се включиха групи за автентичен фолклор, пресъздали обичаите „Пеперуда“ (читалище в с. Прохлада), „Бабинден“ (група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП „Втора младост” гр. Дулово), „Лазаровден“ (читалище в с. Грънчарово) и „Плетене на рогозки“ (читалище в с. Межден). По традиция се изявиха различни по възраст и по съдържание на хората си танцови състави от 2 общини – Силистра и Тутракан: НЧ „Дръстър-2012” гр. Силистра (клуб за народни хора), НЧ „Родолюбие-2006” с. Айдемир (две групи – детска и младежка), НЧ „Светлина-1904 г.“ с. Варненци.
       Най-голям бе броят на певческите групи: фолклорен ансамбъл при НЧ „Йордан Йовков-1894 г.“ гр. Алфатар, женска вокална група от с. Грънчарово) група за изворен фолклор „Росна китка” при КИП „Втора младост” гр. Дулово, певческа група при НЧ Паисий Хилендарски-2006” с. Айдемир, певческа група „Кичина” при КИП № 1 „Трета младост” с. Професор Иширково, певческа група „Дунавски славеи” при КИП № 5 „Димитър Дончев – Доктора” гр. Силистра.
      На вниманието на журито се явиха редица индивидуални изпълнители на песни: Митка Донкова, Иванка Титева, Елена Савова, Димитър Пехливански и Боряна Софрониева (Алфатар), Светлана Великова (Межден), Руска Колева и Димитрина Неделчева (Айдемир, НЧ „П. Хилендарски“), Елена Койчева и Петра Атанасова (Проф. Иширково).