МЗХ и областните дирекции „Земеделие” поемат функциите на Контролно-техническата инспекция

15/7/2015
 
      Правителството ще предложи на Народното събрание проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Предлаганата промяна е да се закрие Контролно-техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, а нейните функции да бъдат поети от МЗХ и от областните дирекции „Земеделие”. В резултат от предложените със законопроекта промени се осигуряват необходимите условия за повишаване на ефективността на управление на дейностите по регистрация и контрол на земеделската и горска техника, като същевременно се постига и оптимизация на числеността на административния персонал, ангажиран с дейностите в обхвата на Закона.